Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Avancerade forskningsmetoder i reklam och PR

Kursen är ett förberedande moment inför den förestående masteruppsatsen och hjälper den studerande att utforma och genomföra ett empiriskt forskningsprojekt.

Kursen behandlar gängse principer och procedurer inom samhällsvetenskaplig metod och demonstrerar hur dessa metoder tillämpas i empirisk forskning.

Kursen fokuserar på följande teman:

 • Problemformulering, forskningsdesign och forskningsprocess
 • Datainsamling
 • Dataanalys
   

 

 • Kursupplägg

  Kursen diskuterar dessutom de vetenskapsteoretiska förutsättningarna för forskning. Kursen består av föreläsningar och seminarier med grupparbeten som inkluderar fältarbete, skriftliga inlämningar, och kamratgranskning. Kursen tar upp både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder i en omfattning motsvarande metodvalen i grupparbetena.

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS.
  Undervisningsspråk är engelska. Observera att samtliga kursaktiviteter – så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och delexaminationer – genomförs på engelska då undervisningsspråket är engelska.

   

  Examination

  Examinationen sker löpande genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination.
  Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:

  1. Utkast pilotstudie: examinerar lärandemål 1–4; utgör 10% av total kurspoäng.
  2. Fullständig pilotstudie: examinerar lärandemål 1–6; utgör 70% av total kurspoäng.
  3. Kamratgranskning: examinerar lärandemål 1–6; utgör 20% av total kurspoäng.
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studievägledare: studievagledare.reklampr@sbs.su.se

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvarig: Johanna Fernholm