Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Examensarbete i Reklam och PR för masterexamen

Det övergripande syftet med detta masterexamensarbete är att studenten självständigt skall undersöka ett vetenskapligt problem inom ämnet reklam & pr, samt försöka ge ett vetenskapligt bidrag till detta ämne byggd på relevant teori och samhällsvetenskaplig metod.

Ett examensarbete på masternivå är ett omfattande akademiskt arbete som bygger på vetenskaplig forskning inom ett utvalt forskningsområde.

 • Kursupplägg

  Kursen består av följande huvuddelar:

  • teoretiska och empiriska studier inom ämnet reklam & pr
  • metodologiska och vetenskapsteoretiska studier
  • skrivande av förberedelseuppgifter, granskningsarbeten och en masteruppsats

  Undervisning

  Kursen består av seminarier, uppsatsvisa handledningstillfällen samt en betydande andel självstudier.
  Kursen arbetsinsats omfattar 800 timmar motsvarande 30 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS) och fördelar sig på följande läraktiviteter:

  • Introduktionsföreläsning
  • Introduktionsseminarium
  • Handledning
  • Mellanlägesseminarium med kamratgranskning
  • Handledning
  • Slutseminarium med kamratgranskning
  • Handledning

  Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska.

  Examination

  Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvarig: