Reklam och PR I, kurspaket, 30 hp

Terminen ger grundläggande kunskaper om Reklam och PR, dess roll i organisationer och som en del av en organisations kommunikation. Terminen sätter in Reklam och PR i ett sammanhang och du lär dig förstå de samhälleliga och framför allt organisatoriska sambanden. Du lär dig om olika sätt att förstå kommunikation och reklam, liksom uttryck för PR som exempelvis förekomster i media. Dialogperspektivet bildar ett väsentligt perspektiv som knyter an till sociala medier.

(Reklam och Pr I överlappar till stor del med Företagsekonomi I, dessa kurser kan inte tas med i samma examen:

Reklam & PR: Grundläggande management och Företagsekonomi: Organisation I.

Reklam & PR: Grundläggande redovisning och Företagsekonomi: Redovisning I.

Reklam & PR: Grundläggande marknadsföring och Företagsekonomi: Marknadsföring I)

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen