Reklam och PR III, kurspaket, 30 hp

Kurspaketet Reklam och PR III utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom ämnet Reklam och Pr. Du får genomföra en större undersökning och tillämpa dina teoretiska kunskaper inom detta område. Kursen består av Marknadskommunikation och medier 7,5 hp, Research Methods 7,5 hp och Examensarbete 15 hp.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen