Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Marknadsföring på internet

Kursens övergripande mål är att ge kunskap om marknadsföring av varor och tjänster på Internet samt om de hållbarhetsutmaningar som följer med denna form av marknadsföring.

Kursen omfattar tre huvudblock som är integrerade i en pedagogisk helhet:

1. Marknadskommunikation via interaktiva medier
2. Elektronisk handel (e-handel)
3. Seminariearbete som behandlar olika teman om marknadskommunikation på Internet

Föreläsarna kommer från SU (SBS) samt från näringslivet. Föreläsningarna på kursen är dels knutna till litteraturen och dels mer fristående och kompletterar därmed de mer teoretiska föreläsningarna med praktiska och tillämpade aspekter.

 

 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS. Undervisningsspråk är engelska.

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:

  1. Individuell salstentamen.

  2. Gruppuppgift.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Course coordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Head of course: Christian Persson