Psykologi II, 30 hp

Om kursen

I Psykologi II fördjupar du dina teoretiska kunskaper och får en orientering i tillämpningar på praktiska problem. Inom ramen för kursen finns cirka 12 delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng. Ett urval av dessa delkurser ges varje termin. Av dessa får den studerande välja fyra delkurser, varav en ska vara Vetenskaplig metod och statistik.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen