Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykologi II

  • 30 hp

I Psykologi II fördjupar du dina teoretiska kunskaper och får en orientering i tillämpningar på praktiska problem. Inom ramen för kursen finns cirka 12 delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng. Ett urval av dessa delkurser ges varje termin. Av dessa får den studerande välja fyra delkurser, varav en ska vara Vetenskaplig metod och statistik.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.