Utvidgad Psykologi II, 30 hp

Om kursen

Innehållet i denna kurs är detsamma som i Psykologi II. Bland urvalet av delkurser som ges väljs här fyra, som tidigare inte lästs inom Psykologi II. Följande delkurs-kombinationer i period A och B går inte att välja p.g.a. schemakrockar:

- Gruppsykologi och intervjumetodik och Kognitiv psykologi

- Klinisk psykologi och Vuxenutveckling

Kursen kan inte ersätta Psykologi III som grund för behörighet till masterprogram eller forskarutbildning i psykologi, eller som grund för kandidatexamen med psykologi som huvudämne.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen