Rättspsykologi II, 15 hp

Om utbildningen

Kursen utgör en fördjupning av kursen Rättspsykologi I, 15 hp. Kursen består av tre moment, varav det första bl a behandlar teorier om vilka som begår brott, rättspsykiatri, återfallsproblematik och farlighetsbedömningar. Det andra momentet tar upp intervjumetodik avseende misstänkta, brottsoffer och vittnen. Avslutningsvis behandlas bl a gärningsmannaprofiler, falska erkännanden och en fördjupning av tidigare kunskaper om sexuella övergrepp mot barn och om barn som brottsoffer.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen