Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fördjupning i psykologi

Genom att skriva en vetenskaplig uppsats inom psykologi får studenten möjlighet att lära sig ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt samt fördjupa sina kunskaper inom ett specifikt forskningsområde inom psykologi.

Arbetet med uppsatsen sker självständigt med handledaren som vägledare. Studenten får även viss möjlighet till diskussion och återkoppling från den kursansvarige.

Kursen är valbar inom Psykologi II - kurspaket samt på termin 5 av Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, 180 hp.

Som fristående kurs är den lämplig för dig som vill bredda dina kunskaper i psykologi som komplement till vad du läst på Psykologi II. Kursen fungerar även bra för gäst- och utbytesstudenter som behöver sätta ihop sin egen utbildning.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges i terminsdel C.

  Kursanvisningar
  Fördjupning, 7,5 hp, HT 2022 (133 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning.

  Redovisningsseminariet, där arbetet redovisas och ett annat arbete opponeras på, är obligatoriskt.

  Undervisningen sker helt eller delvis på svenska eller engelska, enligt anvisningar från kursansvarig.

  För ytterligare information se kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • Redogöra för relevanta forskningsresultat inom ett fritt valt avgränsat ämnesområde inom psykologi.
  • Presentera egna slutsatser skriftligt på ett vetenskapligt sätt.
  • Analysera och kritiskt granska andras vetenskapliga resultat.
  • Argumentera för de egna slutsatsernas giltighet.

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt arbete.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Ronald Van den Berg, ronald.van-den-berg@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Grundnivå
  Studievägledare för övrig grundnivå, inkl Kandidatprogrammet PAO