Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Organisationspsykologi

Kursen behandlar teoretiska grunder inom området organisationspsykologi och baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet inom området.

Fokus i kursen ligger på styrning av organisationer och medarbetare genom olika strategier, strukturer och processer. Kursen ger fördjupade kunskaper om styrning av organisationer genom organisationskultur, personalförsörjning, ledarskap, beslutsfattande, organisationsförändringar samt genom modeller för motivation och arbetsprestation.

Kursen är valbar inom Psykologi II - kurspaket samt är obligatorisk på termin 5 av Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, 180 hp.

Som fristående kurs är den lämplig för dig som vill bredda dina kunskaper i psykologi som komplement till vad du läst på Psykologi II. Kursen fungerar även bra för gäst- och utbytesstudenter som behöver sätta ihop sin egen utbildning.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges i terminsdel D.

  Kursanvisningar
  Organisationspsykologi, 7,5 hp, HT 2022 (160 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Kurskrav/obligatoriska delar:

  • Inlämning av individuellt projektarbete samt redovisning av projektarbetet vid seminarium. Projektarbete och redovisning sker enligt anvisningar från kursansvarig.

  Undervisningen sker helt eller delvis på svenska eller engelska, enligt anvisningar från kursansvarig.

  För ytterligare information se kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • Redogöra för organisationspsykologins och organisationsteorins grunder.
  • Redogöra för vad organisationer är, hur de fungerar och hur de kan beskrivas utifrån olika teoretiska perspektiv.
  • Påvisa kunskaper om olika teorier och modeller inom områdena organisatorisk struktur och strategi, ledarskap, motivation och prestation samt kultur/klimat och förändringar.
  • Påvisa kunskaper om hur organisatoriska strukturer och processer kan påverka medarbetares attityder, beteenden och möjligheter att utvecklas samt organisationens effektivitet och potential för utvecklings- och förändringsarbete.
  • Visa prov på förtrogenhet med centrala arbetsområden för yrkesverksamma personalvetare, beteendevetare och psykologer inom HR-området samt kunna tillämpa kunskaperna på ett praktikfall.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig salstentamen.

  Examinationen sker på svenska men vissa begrepp kan förekomma på engelska.

  För ytterligare information se kursanvisningarna.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Johnny Hellgren, jhn@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Grundnivå
  Studievägledare för övrig grundnivå, inkl Kandidatprogrammet PAO