Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vuxenliv och åldrande

Kursen avhandlar grunderna i vuxenutvecklingens och åldrandets psykologi, och hur dessa kan ses i skärningspunkten mellan biologisk, kognitiv och social utveckling i vuxen ålder.

Studenterna kommer att få kritiskt granska traditionella och samtida teorier samt forskningsresultat inom området.

Kursen är valbar inom Psykologi II - kurspaket samt på termin 5 av Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, 180 hp.

Som fristående kurs är den lämplig för dig som vill bredda dina kunskaper i psykologi som komplement till vad du läst på Psykologi II. Kursen fungerar även bra för gäst- och utbytesstudenter som behöver sätta ihop sin egen utbildning.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på helfart i terminsdel B.

  Kursanvisningar
  Vuxenutveckling, 7,5 hp, HT 2022 (På engelska) (232 Kb)

  Kurslitteratur, VT 2023 (182 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Kurskrav/obligatoriska delar:

  • Genomförande av intervju, inlämning av intervjurapport samt inlämning av grupparbete enligt anvisningar från kursansvarig.

  Undervisningen sker helt eller delvis på svenska eller engelska, enligt anvisningar från kursansvarig.

  För ytterligare information se kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för och kritiskt värdera den vetenskapliga grunden och nyckelbegrepp som rör utvecklingspsykologiska aspekter av övergången till vuxenliv. Däri ingår förändringar i vuxnas kognition, personlighetsutveckling, social och emotionell utveckling samt förändringar i sociala förhållanden och familjeförhållanden i vuxenperioden.
  • redogöra för på vilket sätt individuella skillnader framträder och kulturella mönster uppstår i dessa huvudsakliga områden för vuxenutveckling.
  • beskriva och reflektera över den senare åldrandeprocessen ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv.

  Examination

  Examination sker i form av individuellt skriftligt prov.

  Studenter kan välja att genomföra prov på svenska eller engelska.

  För ytterligare information se kursanvisningarna.

  Examinator

  Kursansvariga lärare: Eric Pakulak, eric.pakulak@buv.su.se, och Hui-Xin Wang, huixin.wang@su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Grundnivå
  Studievägledare för övrig grundnivå, inkl Kandidatprogrammet PAO