Psykologi III, 30 hp

Om kursen

Kursen består av Metod och statistik, 15 högskolepoäng samt Vetenskaplig undersökning, 15 högskolepoäng. Såväl kvantitativ som kvalitativ metod behandlas. Syftet med metod- och statistikmomentet är att ge studenten de verktyg som krävs för att på bästa möjliga sätt kunna författa ett självständigt vetenskapligt arbete. Kursen ger, som en del i en kandidatexamen, behörighet att söka masterutbildning i psykologi.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen