Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykologi III, med inriktning mot personal, arbete och organisation

Kursen utgör termin 6, den sista, inom Studieprogrammet PAO, 180 hp, inom fördjupning i psykologi och består av ett större metodblock samt en vetenskaplig undersökning som ett examensarbete.

Kursen samläses huvudsakligen med den fristående kursen Psykologi III, med den enda skillnaden att forskningsuppgiften väljs av den studerande inom området personal, arbete och organisation i samråd med handledare.