Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Psykologi III- kurspaket

Psykologi III - kurspaket är tredje terminens studier i psykologi. Kurspaketet är forskningsförberedande och ger som del i en kandidatexamen behörighet att söka masterutbildning i psykologi.

Inom ramen för kurspaketet ges kurser:

Psykologi III – kurspaket (PS33KP) ersätter kursen Psykologi III (PS3311), från och med VT 2023.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på de ingående kurserna hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena.

  Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Undervisning

  Läs mer om undervisningen på respektive kurssida.

  Examination

  Läs mer om examination på respektive kurssida samt i anvisningar till respektive kurs!

  Examinator

  Se information på respektive kurssida.

  Kursansvarig för Psykologi III – kurspaket
  Laura Ferrer-Wreder, studierektor

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kurspaketets obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna, se respektive kurssida.

 • Mer information

  Vanliga frågor om Psykologi III – kurspaket (FAQ)

  Jag har läst Psykologi I och/eller Psykologi II på ett annat lärosäte. Är jag behörig till Psykologi III – kurspaket på Stockholms universitet?

  Vi ger inga förhandsbesked om behörighet utan man får ansöka till oss och då få sin behörighet bedömd. Det är rekommenderat att se till att ha relevanta andrahandsval i den händelse man inte bedöms behörig. Många gånger går det bra att ha läst närmast motsvarande kurs på annat lärosäte men det finns alltså ingen garanti och man kan inte med säkerhet veta om man anses behörig innan man läst kursen och sökt till nästa kurs vid Stockholms universitet.

  Observera att till Psykologi III – kurspaket hos oss är det en del av behörigheten att man haft minst 7,5 hp metodinslag inom Psykologi II/motsvarande kurs och att dessa måste vara godkända. Är man inte godkänd eller kursen saknar dessa inslag i tillräcklig omfattning kan den inte ge behörighet till Psykologi III – kurspaket hos oss.

  Kan jag läsa andra kurser (exempelvis extra kurser på Psykologi II) istället för Metod och statistik inom Psykologi III – kurspaket i min kandidatexamen i psykologi?

  Det kan eventuellt vara möjligt att ha med en annan motsvarande kurs i metod och statistik från ett annat lärosäte istället för Metod och statistik inom Psykologi III - kurspaket. För formellt individuellt beslut måste du ansöka om tillgodoräknande av kursen och då få detta bedömt. Men inga kurser som ingår i just Psykologi II uppfyller dessa krav.

  Mer information om tillgodoräknande

  Mer information om kraven för kandidatexamen i psykologi

  För individuell hjälp med din studieplanering kan du kontakta Studievägledningen vid Psykologiska institutionen, se kontaktuppgifter.

  Kan man läsa Psykologi III – kurspaket på distans?

  Psykologi III – kurspaket på Stockholms universitet är campusbunden och erbjuds för närvarande inte på distans.

  Hur sker urvalet till kursen? Kommer jag att komma in?

  Till Psykologi III – kurspaket grundar sig urvalet på högskolepoäng (förkortas APS i statistiken). Man räknar de hp som finns inrapporterade i Ladok senast sista ansökningsdag. För t ex höstterminen 2022 var det 19 april 2022. Poäng som rapporteras in senare påverkar inte antagningen till den terminen.

  Hitta antagningsstatistik från tidigare terminer här

  Antagningsstatistiken kan ge en fingervisning om vad som vanligtvis krävs för att bli antagen, men man vet aldrig på förhand vad som kommer att krävas en kommande antagningsomgång. Är du osäker på om du kommer att komma in – se till att gardera dig genom att göra flera kursval i andra och tredje hand, osv.

  När jag är antagen till Psykologi III – kurspaket – hur ska jag registrera mig?

  Du måste registrera dig på båda de ingående kurserna Metod och statistik samt Självständigt arbete i psykologi för kandidatexamen i Ladok för att behålla din plats på respektive kurs.

  Om du behöver hjälp med registrering måste du kontakta Studieadministrationen på studieadmin@psychology.su.se senast sista registreringsdag för att behålla din plats.

  Hur ser upplägget på Psykologi III – kurspaket ut? Läser man de ingående kurserna parallellt?

  Kurserna går delvis parallellt. Kursen Metod och statistik ges under terminens första halva, i terminsdel A och B. Kursen Självständigt arbete i psykologi för kandidatexamen har pågående moment under hela terminen.

  Jag har varit antagen till Psykologi III en tidigare termin men inte gjort klart kursen. Kan jag göra klart den nu?

  Du kan begära omregistrering på kursen aktuell termin och vid beviljande göra klart den. Du kontaktar Studieadministrationen på studieadmin@psychology.su.se för att begära omregistrering. Omregistrering sker alltid i mån av plats, och platstillgången varierar från termin till termin.

  Tidsplanering

  För att din kandidatuppsats ska bli klar inom terminens tidsram krävs att du kan ägna full arbetstid åt ditt uppsatsprojekt. Målet är att uppsatsen ska bli färdig under den aktuella studieterminen och det är därmed viktigt att du som student aktivt tar ansvar för planeringsarbetet i ditt uppsatsprojekt.

  Uppsatsskrivande

  Skriva uppsats utomlands

  Om du är registrerad på en poänggivande uppsatskurs vid Stockholms universitet kan du ansöka om stipendium via Erasmus+. Stipendiemedel kan då beviljas för:

  • datainsamling till uppsats/avhandling som sker på till exempel ett företag/skola/klinik/labb/sjukhus på heltid (OBS! Inte forskning.)
  • uppsatsskrivande vid ett lärosäte.

  Att skriva uppsats eller samla in data i samband med uppsatskursen faller inom samma ram som att göra praktik utomlands. Ansökan, urval med mera går därför till på samma sätt. Ansökan kan behöva göras innan terminsstart.

  Läs mer om vad som gäller för att skriva uppsats och att göra praktik utomlands

  Hör gärna av dig med frågor till institutionens internationella koordinator på exchange@psychology.su.se.

  Din godkända uppsats i DiVA

  Du har lagt ner mycket tid och möda på din uppsats. Varför inte låta fler få möjlighet att läsa den? Psykologiska institutionen rekommenderar starkt att du lägger in din uppsats i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, där även forskarna lägger in information om sina publikationer.

  Om du av någon anledning inte vill lägga in uppsatsen i sin helhet så bör du ändå lägga in information om uppsatsen så att den kan hittas i pappersarkivet (så kallad metadata).

  Läs mer om att arkivera din uppsats i DiVA

  Efter kursen

  Läser du Psykologi III – kurspaket som din sista kurs i kandidatexamen i psykologi? I så fall ska du ansöka om examensbevis efter att du avslutat studierna.

  Läs mer om examen

  Läs mer om att bygga en kandidatexamen i psykologi

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvariga lärare hittar du på respektive kurssida. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga inom studieadministrationen.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Grundnivå
  Studievägledare för övrig grundnivå, inkl Kandidatprogrammet PAO