Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Personalvetenskaplig integration i psykologi med praktik

 • 15 hp

Kursen ges som en sammanhängande praktikperiod motsvarande 50 arbetsdagar på heltid vid en arbetsplats inom något verksamhetsområde av relevans för personalvetare.

Studenterna ansvarar själva för att anordna praktikplats. Denna ska vara godkänd av institutionen. I kursen ingår även fördjupning i relevant litteratur samt obligatorisk närvaro vid tematiska seminarier.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges VT 2021 i terminsdel 1+2 på helfart.

  Kursanvisningar: Personalvetenskaplig integration i psykologi med praktik, 15 hp, VT 2021.

  Undervisning

  Undervisningen sker främst i form av praktik under handledning, men även genom seminarier och slutredovisning av praktikrapporter vid institutionen. Aktivt deltagande på arbetsplatsen sker enligt överenskommelse med utsedd kontaktperson/handledare.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs ska studenten ha godkänd arbetspraktik om 50 dagar heltid vid en arbetsplats inom relevant personalvetenskapligt område. Godkännande av studentens praktikarbete sker efter avstämning med praktikhandledare.

  Efter genomgången kurs ska studenten även kunna:

  • visa förmåga till samarbete i kollegiala HR-relaterade sammanhang
  • agera ansvarsfullt utifrån givna professionella ramar för HR-arbete
  • identifiera adekvata arbetsuppgifter inom HR-området
  • redogöra för relevant litteratur med koppling till praktiken
  • muntligt och skriftligt integrera teoretisk och praktisk kunskap om organisation, ledarskap och yrkesroll
  • reflektera över sin egen roll i relation till individ, grupp och organisation på den aktuella arbetsplatsen
  • kontinuerligt visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.

  Examination

  För godkänt betyg krävs godkänd praktik, godkända seminarier samt godkänd praktikrapport.

   

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Erik Berntson, erik.berntson@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas då (under Kursupplägg ovan), så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator.

  Studentexpedition
  expeditionen@psychology.su.se

  Besökstider och fler kontaktuppgifter

  Studievägledning
  study-master@psychology.su.se

  Besökstider och fler kontaktuppgifter