Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Klinisk neuropsykologi: teori och metodik

 • 15 hp

Kursen vänder sig främst till kliniska psykologer som vill fördjupa sig i klinisk neuropsykologi. Behörig att söka är legitimerad psykolog med neuropsykologiska arbetsuppgifter. Kursen kan tillgodoräknas som två kurser i Psykologförbundets specialistordning.

Kursen syftar till att ge teoretiska kunskaper på avancerad nivå inom det neurovetenskapliga området hjärna- beteende för integrering i kliniska tillämpningar. Kursen behandlar i huvudsak följande aspekter inom området hjärna-beteende:

 • Neurovetenskapliga metoder och deras möjligheter och begränsningar.
 • Neurovetenskap däribland neuroanatomi, och neurovetenskapliga undersökningsmetoder, inklusive neuropsykologiska mätmetoder som testning, observation och andra metoder.
 • Neuropsykologiska, neuropsykiatriska och neurologiska tillstånds patofysiologi med hänseende på mekanismer som berör biokemiska processer, neurofysiologi, neurala korrelat och neurala nätverk.
 • Neuropsykologiska testprofiler och medicinsk diagnostik av tillstånd relaterade till främst det centrala nervsystemet (CNS).
 • Behandlingsåtgärder.

Neuropsykologiska undersökningsmetoder och deras användning diskuteras liksom tolkningar av neuropsykologiska resultat i anslutning till praktiskt-kliniska frågeställningar och problem.

Sen anmälan

Det finns lediga platser kvar till våren 2021!

Du anmäler dig till kursen på www.antagning.se mellan den 15 december 2020 och den 31 januari 2021.

Du som redan anmält dig i ordinarie anmälningsomgång (15 sep – 15 okt) kan komplettera din anmälan på www.antagning.se t.o.m. den 1 december.

Behörighet

För att räknas som behörig till kursen krävs:

 • Psykologexamen
 • Psykologlegitimation från Socialstyrelsen
 • Neuropsykologiska arbetsuppgifter i pågående anställning

Inför ansökan

Inkludera följande handlingar i din anmälan:

Kopia av Psykologlegitimation från Socialstyrelsen

Intyg från arbetsgivare PSKLNP 2021 (74 Kb)

Meritsammanställning PSKLNP 2021 (104 Kb)

Urval

Vid fler behöriga sökande än lediga platser på kursen kommer ett urval att göras. Urvalet baseras på:

 • Omfattning av neuropsykologiska arbetsuppgifter i pågående anställning
 • Omfattning av neuropsykologiska arbetsuppgifter i tidigare anställningar
 • Antal tjänsteår som legitimerad psykolog
 • Tidigare relevant utbildning

Kursupplägg

Kursen spänner över vår- och hösttermin 2021 och omfattar åtta undervisningstillfällen om två dagar åt gången. Preliminära datum är: 10-11/2, 10-11/3, 14-15/4, 19-20/5, 9-10/6, 15-16/9, 13-14/10 och 17-18/11. Detaljerat schema kommer att finnas tillgängligt senast en månad före kursstart.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på kvartsfart (25%) dagtid. Den startar på vårterminen och fortsätter under höstterminen. Kursen är uppdelad i två delkurser:

  • Hjärna - beteende I, 7,5 hp (VT)
  • Hjärna - beteende II, 7,5 hp (HT)

  Kursanvisningar: Klinisk neuropsykologi, 15 hp, VT 2020 - HT 2020

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och demonstrationer som kan vara på svenska eller engelska.

  Deltagande i undervisningen är i princip obligatorisk. Det är möjligt att vara borta från högst fem föreläsningar.

  Förväntade studieresultat

  Att kunna:

  • kritiskt granska neurovetenskapliga studier
  • genomföra metaanalyser av neurovetenskaplig litteratur och generera slutsatser i fråga om det aktuella forskningsläget
  • identifiera mönster i neuropsykologiska utredningar och tolka dessa i termer av relationen mellan hjärna- beteende
  • värdera sannolikheten för psykiska alternativt fysiska orsaker till neuropsykologiska tillstånd, eller kombinationer därav
  • redogöra för kvalificerade, differentialdiagnostiska överväganden
  • tillämpa ovanstående kunskaper vid diagnostik och förslag till behandling av neuropsykologiska syndrom.

  Examination

  Examinationen består av skriftlig och muntlig examination av uppgifter och kan ske på svenska eller engelska.

  Närmare information ges i kursanvisningarna.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Maria Lindau

  E-post: maria.lindau@psychology.su.se

  Tfn: 08-16 20 16

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Som registrerad student på kursen hittar du även schemat i Athena, under fliken Innehåll->Kursinformation.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas då (under Kursupplägg ovan), så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

  Studera vid Psykologiska institutionen

  Läs mer om att studera vid Psykologiska institutionen

 • Kontakt