Människans utveckling - ett anknytningsteoretiskt och relationellt perspektiv på livslång utveckling, 7,5 hp

Om kursen

Kursens övergripande syfte är att ge fördjupad kunskap om anknytningsteori och anknytningens betydelse för

individens sociala och emotionella utveckling. Det teoretiska innehållet exemplifieras med bidrag från klinisk

och socialantropologisk forskning. Slutligen kommer en genomgång att göras av bedömningsmetoder såsom

observationer, intervjuer och frågeformulär, vilka används inom anknytningsforskning vid genomförandet av

vetenskapliga och kliniska undersökningar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen