Människans utveckling – Positiv psykologisk funktion och anpassningar hos ungdomar, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen ger en översikt över och fördjupad kunskap i teoretiska, empiriska och praktiska frågeställningar

rörande dokumenterandet och främjandet av en positiv ungdomsutveckling.

Kursen behandlar (a) teorier och forskning om optimal psykologisk funktion och anpassning, (b)

interventioners utformning och utvärdering, samt (c) hur ungdomar i många olika delar av världen klarar sig

bra även om de står inför stora utmaningar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen