Trender i kognition, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursens övergripande syfte är att ge deltagarna fördjupade kunskaper i, och förståelse av, aktuell

kognitionspsykologisk forskning. Kursen behandlar centrala teman och perspektiv inom kognition, samt även

centrala trender och fenomen inom kognitionsvetenskapens tvärvetenskapliga frontlinjer. Kursen tematiska

innehåll, som oftast får ett begränsat utrymme i grundläggande kognitionspsykologiska kurser, inkluderar

utestående kognitionspsykologiska frågeställningar. Innehållet kan exempelvis inkludera ämnen som affektiv

kognition, evolutionspsykologi, komparativ kognition, kognitiv träning, metakognition och situerad

kognition.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen