Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Psykologiska och organisatoriska perspektiv på arbete, stress och hälsa

Kursen belyser fördjupande teoretiska och praktiska aspekter av arbete, stress och hälsa/ohälsa ur ett psykologiskt och organisatoriskt perspektiv.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen behandlar utvecklingen mot mera gränslösa arbetsvillkor i fråga om tid, rum och arbetsinnehåll, osäkra anställningsvillkor, arbetstider, arbetsvillkor och organisationsförändringar.

Frågor rörande kön, etnicitet och social status berörs också i kursen. Centralt är hur både individ och organisation kan bidra till ett hållbart arbetsliv.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges HT 2021 i terminsdelarna A+B på halvfart.

  Kursanvisningar
  Psykologiska och organisatoriska perspektiv på arbete, stress och hälsa, 7,5 hp (270 Kb) , HT 2023. På engelska.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Kurskrav/obligatoriska delar:

  (a) Inlämning av frågor på litteratur i anslutning till föreläsningar

  (b) Skriftliga inlämningsuppgifter i anslutning till seminarier

  (c) En individuellt författad uppsats

  (d) Muntlig redovisning av skriftlig uppsats vid examinationsseminarium

  (e) Opposition på annan students uppsats

  Närvaro på seminarier är obligatorisk.

  För detaljerad information, se kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • beskriva och analysera hur stress och hälsa/ohälsa kan hänga samman med olika faktorer i arbetsmiljön och organisationens styrning av arbetet
  • kritiskt analysera och jämföra relevanta teorier och modeller avseende arbete, stress och hälsa/ohälsa
  • värdera betydelsen av individuella skillnader i upplevd stress och stressrelaterade hälsoproblem (t.ex. utifrån ålder, kön, etnicitet, utbildning, personlighet, livshändelser)
  • planera hälsofrämjande interventioner samt undersökningar av arbete, stress och hälsa/ohälsa i olika kontexter, genom att analysera och värdera olika enskilda fall med hjälp av adekvata metoder såväl muntligt som skriftligt värdera, kritiskt granska och ge återkoppling på vetenskapliga arbeten om arbete, stress och hälsa/ohälsa samt diskutera de teorier och metoder som ligger till grund för de slutsatser som dras i sådana arbeten.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuellt författad uppsats, skriftliga inlämningsuppgifter i anslutning till föreläsningar och seminarier samt muntlig redovisning av inlämningsuppgifter.

  Examinationen sker på engelska och/eller svenska enligt kursledares anvisningar.

  Se kursanvisningar för detaljerade anvisningar.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Magnus Sverke, magnus.sverke@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Avancerad nivå
  Studievägledare för masterutbildning