Psykologiska och organisatoriska perspektiv på arbete, stress och hälsa, 7,5 hp

Om kursen

Kursen belyser fördjupande teoretiska och praktiska aspekter av arbete, stress och hälsa/ohälsa ur ett psykologiskt och organisatoriskt perspektiv. Det handlar om utvecklingen mot mera gränslösa arbetsvillkor ifråga om tid, rum och arbetsinnehåll, osäkra anställningsvillkor, arbetstider, arbetsvillkor och

organisationsförändringar. Kursen relaterar krav och resurser i arbetet till organisering av arbetet och övergripande samhällsutveckling. Arbetsförhållanden sätts i relation till såväl arbetsrelaterade som hälsorelaterade utfall och kursen inkluderar även aspekter såsom återhämtning, interventioner och

hälsofrämjande/förebyggande arbete. Frågor rörande kön, etnicitet och social status berörs också i kursen. Centralt är hur både individ och organisation kan bidra till ett hållbart arbetsliv.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen