Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Forskningsmetodik I

Kursens mål är att öka deltagarnas förståelse för forskningsmetod, att ge de färdigheter som behövs för att kritiskt utvärdera forskningsresultat, och att ge träning i att formulera relevanta och forskningsbara frågor.

Föreläsningar och seminarier behandlar bland annat styrkor och svagheter hos olika forskningsmetoder, samt forskningsetik. Gruppövningar och individuella uppgifter involverar kritisk analys av forskningsartiklar, och formulerandet av en forskningsfråga i relation till det aktuella kunskapsläget inom ett specifikt forskningsfält.

Kursen täcker följande ämnen:

 • Hur man formulerar en tydlig forskningsfråga
 • Experimentella och icke-experimentella forskningsdesigner
 • Probabilitet och statistisk inferens
 • Intern validitet
 • Mätning och generaliserbarhet
 • Forskningsetik
 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges HT 2022 i terminsdel C.

  Kursanvisningar
  Forskningsmetodik I, 7,5 hp, HT 2022 (113 Kb)  (På engelska)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

  Ett obligatoriskt inslag är en muntlig presentation av den skriftliga rapporten vid ett seminarium enligt examinators anvisningar.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  1. förstå och bidra till teoretiska diskussioner kring forskningsmetod, inklusive etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
  2. kritiskt bedöma trovärdigheten och generaliserbarheten hos slutsatser från empiriska studier.
  3. i text och muntlig presentation sammanfatta och utvärdera kunskapsläget i ett specifikt forskningsfält, samt formulera en relevant forskningsfråga som adresserar en lucka i nuvarande kunskap.

  Examination

  Kursen examineras genom individuell skriftlig salstentamen samt skriftlig inlämningsuppgift i form av PM som presenteras vid ett seminarium.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Professor Mats Nilsson, mnn@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Avancerad nivå
  Studievägledare för masterutbildning