Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Människans utveckling - ett anknytningsteoretiskt och relationellt perspektiv på livslång utveckling

Kursens övergripande syfte är att ge fördjupad kunskap om anknytningsteori och anknytningens betydelse för individens sociala och emotionella utveckling.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Läs mer i den blå nerfällbara boxen längre ner på sidan samt på sidan Inför vårterminen 2021.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Det teoretiska innehållet exemplifieras med bidrag från klinisk och socialantropologisk forskning. Slutligen kommer en genomgång att göras av bedömningsmetoder såsom observationer, intervjuer och frågeformulär, vilka används inom anknytningsforskning vid genomförandet av vetenskapliga och kliniska undersökningar.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges VT 2021 i terminsdel C+D på halvfart.

  Kursanvisningar
  Människans utveckling, 7,5 hp, VT 2021.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar and seminarier.

  Kurskrav/Obligatoriska delar:

  • Skriftlig rapport baserad på frågor tillhandahållna under kursen
  • Muntlig seminariepresentation av en skriftlig rapport
  • Skriftlig examen.

  Närvaro på seminarier är obligatorisk.

  Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • redogöra för den psykobiologiska bakgrunden till anknytningsteorin
  • visa prov på teoretiska kunskaper om utvecklingen av anknytningsmönster från spädbarnsålder, under uppväxt och vuxenliv
  • visa prov på teoretiska kunskaper om relationen mellan anknytning och biologisk, social och emotionell utveckling
  • formulera en forskningsrelaterad frågeställning och diskutera denna ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv.

  Examination

  Kursen examineras genom hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter i form av PM, och en muntlig redovisning en inlämningsuppgift.

  Examinationen sker på engelska och/eller svenska enligt kursledares anvisningar.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Joel Gruneau Brulin, joel.gruneau.brulin@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

  Kursen ingår som valbar kurs inom Internationellt masterprogram i psykologi, 120 hp (SIPSO).

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studentexpedition - Avancerad nivå och forskarnivå
  Studievägledare för masterutbildning