Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Stress och sömn: från provrör till praktik

Kursen bidrar med en översikt över centrala begrepp och aktuell forskning inom stress, sömn och hälsa.

Särskilt fokuseras på hur akut stress, kronisk stress, dygnsrytm och sömnbesvär påverkar fysiologiska system som till exempel immunförsvaret, endokrina system, kognition och mental hälsa.

Kursen inbegriper neurovetenskapliga och annan biologisk kunskap och beskriver också interventioner för att förbättra stress- och sömnrelaterade besvär. Modeller och metoder för att förstå och studera sådana skeenden kommer användas.

Hantering av stressorer och sömnproblem har blivit ett närmast vedertaget tema i vårt moderna samhälle. Över tid kan sådana exponeringar påverka välbefinnandet och öka risken för ohälsa.

Syftet med den här kursen är att ge fördjupad kunskap om hur stress och sömn är relaterade till psykisk och fysisk hälsa, och om sambandet mellan stress och sömn. Kursen bidrar också med en möjlighet att utveckla ett kritiskt tänkande kring relevant forskning, samt att tillämpa ett tvärvetenskapligt perspektiv på såväl psykologiska som fysiologiska och patologiska tillstånd.

Sleep lab 3. Photo: Jens Olof Lasthein
 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges HT 2022 på distans i terminsdel C på helfart.

  Kursanvisningar
  Stress och sömn: från provrör till praktik, 7,5 hp, HT 2022 (343 Kb)  (På engelska)

  Undervisning

  Kursen ges på distans via e-mötestjänst vid Stockholms universitet. All undervisning ges på engelska. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Kurskrav

  Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Frånvaro vid ett tillfälle kan kompenseras med skriftlig uppgift enligt kursansvarigs instruktion.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

  1. Förstå, beskriva och kritiskt diskutera relevanta teorier och empiri avseende hur stress och sömn påverkar hälsa, liksom de fundamentala mekanismerna för dessa samband.
  2. Kritiskt reflektera över och diskutera forskningsartiklar inom fältet.
  3. Utforma en lämplig forskningsplan för effekterna av stress och sömn på hälsa, samt kritiskt diskutera denna forskningens design i relation till relevant litteratur.
  4. Presentera en forskningsplan muntligt och skriftligt, samt att kritisk kunna reflektera och diskutera andra studenters forskningsplan.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

  Se närmare information i kursanvisningarna.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Julie Lasselin, julie.lasselin@su.se, och Mats Lekander, mats.lekander@su.se.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Avancerad nivå
  Studievägledare för masterutbildning