Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utvecklingspsykologi, 2: Skolåldern och adolescensen

Kursen ger kunskap om utveckling under skolåldern och adolescensen.

Utvecklingsprocessen ses som ett samspel mellan såväl biologiska, psykologiska som sociala och samhälleliga faktorer.

Kursen syftar till att ge kunskap i modern utvecklingspsykologi, där psykodynamiska, kognitiva, neuropsykologiska och socialpsykologiska faktorer behandlas med en strävan till helhetssyn på utveckling som en sammansatt och under hela livet pågående process.

Utvecklingsprocessen beskrivs huvudsakligen ur s.k. normalperspektiv, men några problemperspektiv berörs.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 2 i terminsdel A.

  Kursanvisningar
  Utvecklingspsykologi, 2: Skolåldern och adolescensen, 7,5 hp, VT 2021 (140 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av en blandning av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och praktiska inslag såsom observationer och intervjuer. En mer detaljerad beskrivning återfinns i kursanvisningarna.

  Kurskrav/obligatoriska delar:

  • Närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen som anges i schemat.
  • Genomförd webbaserad kurs i mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer genom Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK).
  • Deltagande i grupparbete och muntlig redovisning vid artikelseminarium kring skolåldern/adolescensen.
  • Deltagande i grupparbete och muntlig redovisning vid artikelseminarium kring våld.
  • Individuell intervju av tonåring.
  • Deltagande i grupparbete med skriftlig och muntlig redovisning kring tonårsintervjuer.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande utvecklingspsykologiska teorier och aktuell kunskap rörande skolålder och adolescens.
  • analysera och jämföra olika teorier rörande biologisk, kognitiv, social och emotionell utveckling under skolåldern och adolescensen.
  • kritiskt granska beskrivningar av utveckling utifrån såväl traditionella som moderna teorier samt utifrån ett mångfaldsperspektiv.
  • utföra för området relevant intervjubaserad metod (intervju med tonåring) samt reflektera kring denna och redogöra för andra metoder som används för dessa åldrar för att bedöma psykisk hälsa och fungerande.
  • kritiskt granska och diskutera för området relevanta vetenskapliga artiklar samt redogöra för resultaten av intervju skriftligen och muntligen.
  • visa grundläggande kunskaper om hur mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer kan relatera till utvecklingen under skolåldern och adolescensen.

  Examination

  Kursen examineras genom:

  • En individuell skriftlig tentamen.
  • Deltagande i grupparbete och muntlig redovisning vid artikelseminarium kring skolåldern/adolescensen.
  • Deltagande i grupparbete och muntlig redovisning vid artikelseminarium kring våld.
  • Deltagande i grupparbete med skriftlig och muntlig redovisning kring tonårsintervjuer.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Johanna Stålnacke, johanna.stalnacke@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studentexpedition - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet