Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Neuropsykologiska metoder

Kursen skall framförallt utgöra en teoretisk fördjupning inom neuropsykologiska metoder men kan även innehålla tillämpade inslag.

Kursen är en valbar fördjupningskurs inom Psykologprogrammet som framförallt ska utgöra en teoretisk fördjupning inom neuropsykologiska metoder men kan även innehålla tillämpade inslag.

De valbara kurserna skall ge fördjupade kunskaper av relevans för det framtida yrkesarbetet som psykolog.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 9 eller 10 i terminsdel D.

  Kursanvisningar
  Neuropsykologiska metoder, 7,5 hp

  Undervisning

  Undervisning bestar av en blandning av föreläsningar och seminarier.

  Denna ges som reguljär kurs om deltagarantalet är sex eller fler studenter, i övriga fall som litteraturkurs.

  Vissa undervisningspass kan ske på distans, vilket framgår av kursens schema.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • redovisa fördjupade kunskaper och färdigheter inom neuropsykologiska metoder.
  • redovisa och värdera aktuell forskning inom området
  • relatera den fördjupade kunskapen till innehållet i tidigare angränsande kurser
  • kritisk reflektera över kunskapens bidrag till fältet.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig individuell uppgift.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Vakant

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet