Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Perspektiv på trauma

Kursen utgör en teoretisk fördjupning inom traumautredning och behandling och innehåller tillämpade inslag.

Kursen ger fördjupade kunskaper av relevans för yrkesarbetet som psykolog. Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper om olika psykologiska trauman, bemötande vid akut krisstöd, evidensbaserad bedömning och traumafokuserad psykologisk behandling för specifika populationer.
 

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 10 i terminsdel D.

  Kursanvisningar
  Perspektiv på trauma, 7,5 hp, HT 2021 (181 Kb)

  Undervisning

  Undervisning består av en blandning av föreläsningar och seminarier.

  Denna ges som reguljär kurs om deltagarantalet är sex eller fler studenter, i övriga fall som litteraturkurs.

  Kurskrav/obligatoriska delar:

  a) Närvaro vid kursens samtliga undervisningstillfällen.

  b) En skriftlig inlämningsuppgift under kursens gång.

  Undervisningen kan ske på både engelska och svenska.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • Visa fördjupade kunskaper och färdigheter inom traumabehandling samt utredning.
  • Redogöra för en fördjupad teoretisk förståelse för fenomenet psykiskt trauma.
  • Redovisa och värdera aktuell forskning inom området
  • Redogöra för centrala teoretiska frågeställningar och eventuella teoretiska eller behandlingstekniska kontroverser inom området.
  • Analysera kliniska implikationer av hur olika former och grader av traumatisering kan yttra sig.
  • Redovisa kunskaper om specifika populationer och hur behandling kan anpassas.
  • Redovisa grundläggande kunskaper om transkulturell psykiatri.

  Examination

  Kursen examineras genom:

  • En individuell skriftlig hemtentamen.
  • En skriftlig inlämningsuppgift under kursens gång.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Ronald Van den Berg, ronald.van-den-berg@psychology.su.se

  Lärare: Charlotte Björklind och Frida Metso Johansson.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet