Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Psykologprogrammet

Psykologprogrammet är ett femårigt program för dig som vill bli yrkesverksam psykolog.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Studenter i Albano. Foto: Jens Olof Lasthein

Psykologprogrammet ger dig den nödvändiga teoretiska och praktiska grunden alla yrkesverksamma psykologer behöver. Teoretisk kunskapsinhämtning och praktisk färdighetsträning varvas genom hela utbildningstiden.

Vi erbjuder såväl KBT- som PDT-inriktning och fördjupningen i din valda inriktning ger dig en grundläggande psykoterapikompetens.

Utbildningen leder till en psykologexamen vilket i sin tur är ett krav för praktisk psykologtjänstgöring (PTP) och därefter möjlighet att söka psykologlegitimation från Socialstyrelsen.

Utbildningen ger även behörighet att söka forskarutbildning i psykologi.

För utbildningens övergripande lärandemål, se utbildningsplanen. För detaljerade lärandemål, se kurssidor eller kursplaner för alla de ingående kurserna.

 • Programöversikt

  Under programmets första år läses framför allt kurser som är grundläggande inom ämnet.

  År två innehåller kurser som dels syftar till att fortsatt ge grundläggande kunskaper i forskningsmetoder och psykologins kärnområden, inklusive grupp, organisation och samhälle.

  Ett omfattande block om utredning och åtgärder avseende individen är huvudsakligen placerat till tredje läsårets första termin. Detta innefattar utredningsmetodik, juridik och fokus på professionella färdigheter. Detta läsår har även en praktikperiod som upptar större delen av dess andra termin.

  Det fjärde året har ett uttalat tillämpningsfokus, inom områdena psykoterapi och psykologisk behandling, samt arbete, organisation och grupp.

  Under det femte och sista året fortsätter delar av tillämpningsmomentet, men det innehåller även en valbar fördjupningskurs samt självständigt arbete (examensarbete) och en förberedande metodkurs inför detta.

  Genom hela det 5-åriga programmet löper professionstränande inslag av samtals- och intervjumetodik, etiska frågeställningar, professionell presentation och reflektion över synsätt och värderingar.

  Beroende på undervisningsinnehåll och syfte, används varierande former av pedagogik och olika examinationsformer under utbildningen. Samläsning med andra utbildningar kan förekomma i vissa kurser. Undervisningsspråk är i huvudsak svenska, men kurser kan även komma att ges på engelska.

  År 1

  Du som är registrerad på utbildningens kurser hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Termin 1

  Psykologi som vetenskap och profession, 7,5 hp (PSPR01)

  Neurovetenskap, kognition och lärande 1, 7,5 hp (PSPR02)

  Socialpsykologi, 7,5 hp (PSPR03)

  Utvecklingspsykologi 1: Prenatalt till adolescens, teori, 7,5 hp (PSPR64)


  Termin 2

  Utvecklingspsykologi 2: Prenatalt till adolescens, metod och tillämpning, 7,5 hp (PSPR65)

  Utvecklingspsykologi 3: Vuxenliv och åldrande, 7,5 hp (PSPR06)

  Utvecklingspsykologi 4: Barns hälsa och livsvillkor, 7,5 hp (PSPR07)

  Neurovetenskap, kognition och lärande 2: Hjärnans funktioner, utveckling och föränderlighet, 7,5 hp (PSPR08)

  År 2

  Du som är registrerad på utbildningens kurser hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Termin 3

  Forskningsmetod och statistik 1, 7,5 hp (PSPR09)

  Neurovetenskap, kognition och lärande 3: Laborativa tillämpningar och forskningsmetodik, 7,5 hp (PSPR10)

  Neurovetenskap, kognition och lärande 4: Inlärningspsykologi, 7,5 hp (PSPR11)

  Personlighetspsykologi, 7,5 hp (PSPR12)

  Termin 4

  Grupp, organisation och samhälle 1: Gruppsykologi, 7,5 hp (PSPR13)

  Grupp, organisation och samhälle 2: Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp (PSPR14)

  Grupp, organisation och samhälle 3: Samhälle och samhällsanalys, 7,5 hp (PSPR15)

  Utredning och åtgärder avseende individen 1: Psykopatologi, 7,5 hp (PSPR16)

  År 3

  Du som är registrerad på utbildningens kurser hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Termin 5

  Utredning och åtgärder avseende individen 2: Juridik och etik för psykologer, 7,5 hp (PSPR17)

  Utredning och åtgärder avseende individen 3: Stödsamtalsmetodik för psykologer, 7,5 hp (PSPR18)

  Utredning och åtgärder avseende individen 4: Vuxna, 7,5 hp (PSPR19)

  Utredning och åtgärder avseende individen 5: Barn och unga, 7,5 hp (PSPR20)

  Termin 6

  Psykoterapi och psykologisk behandling 1: Teoretisk grund för bedömning och behandling, 7,5 hp (PSPR21)

  Psykologpraktik, 22,5 hp (PSPR22)

  År 4

  Du som är registrerad på utbildningens kurser hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Inför termin 7 väljer du inriktning mellan PDT (Psykodynamisk terapi) och KBT (Kognitiv beteendeterapi).

  Termin 7

  Psykoterapi och psykologisk behandling 2: Teori, tillämpning och klinik, 15 hp (PSPR23)

  Egen psykoterapi (ingår i PSPR23)

  Arbete, organisation och grupp 1: Fördjupning i teori och metod, 15 hp (PSPR24)

  Termin 8

  Psykoterapi och psykologisk behandling 3: Teori, tillämpning och klinik, 15 hp (PSPR25)

  Arbete, organisation och grupp 2: Konsultativt arbete i teori och praktik, 15 hp (PSPR26)

  År 5

  Du som är registrerad på utbildningens kurser hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Termin 9

  Psykoterapi och psykologisk behandling, 4: Teori, tillämpning och klinik, 15 hp (PSPR87, ny kursplan HT 2023)

  Forskningsmetod och statistik 2, 7,5 hp (PSPR88, ny kursplan HT 2023)

  Självständigt arbete: Problemformulering och undersökningsplan, 7,5 hp (PSPR30)

  Termin 10

  Valbar kurs, 7,5 hp *

  Självständigt arbete: Undersökning och rapportskrivning, 22,5 hp (PSPR30)


  * Exempel på kurser som kan erbjudas är Acceptance and Commitment Therapy, Neuropsykologiska metoderPerspektiv på Trauma, Sexologi och Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Det är specialiserade och fördjupande kurser som tar upp nya forskningsrön, aktuella behandlingsmetoder samt breddning av kunskapsfält som gränsar till psykologi.

  Urvalet av kurser som ska erbjudas sker i samråd med studenterna. Valet av kurs sker i Athena. Lärarna är från Psykologiska institutionen eller specialiserade externa lärare.

  Kurser som ges HT 2023:

  Acceptans- och åtagandeterapi, 7,5 hp (PSPR40)

  Integrativ beteendeterapeutisk parterapi, 7,5 hp (PSPR42)

  Perspektiv på trauma (PSPR46)

  Under vissa förutsättningar kan studenter tillgodoräkna sig en annan kurs.

  Självständigt arbete

  Kurs 30, Självständigt arbete, 30 hp, består av två delkurser som ger övning i att självständigt genomföra en egen psykologisk undersökningsuppgift, antingen i par eller enskilt. Undersökningsuppgiften skall ha relevans för psykologisk verksamhet.

 • Så ansöker du

  Antagning till programmet sker till såväl höstterminen som vårterminen, med sista ansökningsdag den 15 april respektive 15 oktober.

  Du söker utbildningen på antagning.se, enklast genom att klicka på knappen "Anmäl dig" på denna sida.

  Var uppmärksam på behörighetskrav och urvalskriterier så att du bifogar de dokument som maximerar dina chanser att komma in på utbildningen.

 • Mer information

  Vad jobbar man med som psykolog?

  Psykologprogrammet är en generalistutbildning och nyexaminerade psykologer från Stockholms universitet är väl förberedda för en bred och diversifierad arbetsmarknad.

  Legitimationen efter den ettåriga PTP-tjänstgöringen innebär att psykologer kan arbeta självständigt inom hela hälso- och sjukvården med behandling, till exempel terapi, eller utredning, av till exempel neuropsykiatriska tillstånd.

  Psykologer finns inom både den somatiska sjukvården och psykiatrin, både inom primärvården och specialistsjukvården, och riktar sig till såväl vuxna som barn. Skolan är ett annat vanligt verksamhetsområde, här riktar sig psykologer både till elever med utredning och stöd liksom till lärare och övrig personal med handledning och konsultinsatser.

  Även statliga verksamheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Försvaret, Rättsmedicinalverket och Statens Institutionsstyrelse behöver psykologers breda kompetens.

  Inom det privata fältet är det vanligt att psykologer arbetar inom området arbets- och organisationspsykologi, ofta med rekrytering och urval men även med till exempel chefsstöd, verksamhetsutveckling och konfliktlösning. Många av dessa privata företag ägs och drivs dessutom av psykologer.

  Frågor och svar (FAQ)

  Hur kommer jag in på Psykologprogrammet? Mina gymnasiebetyg räcker inte. Kan jag komma in via intervju eller högskolepoäng istället?

  Urvalet till Psykologprogrammet baseras endast på meritvärde från gymnasiebetyg samt högskoleprovsresultat. För den som vill öka möjligheterna att komma in på programmet är det dessa två man får satsa på att förbättra.

  Antagningsstatistik från tidigare terminer kan sökas fram här

   

  Kan man läsa kurserna inom Psykologprogrammet som fristående?
  Nej, kurserna inom Psykologprogrammet ges inte som fristående kurser.

   

  Jag vill läsa till psykolog, men kommer inte in på programmet med meritvärdet från mina gymnasiebetyg och högskoleprov. Finns det andra vägar man kan ta till att bli psykolog - kan jag till exempel börja med en kandidatexamen i psykologi och bygga vidare därifrån? Eller kan jag söka och läsa fristående kurser för att samla ihop till min examen?
  Det går inte att bygga ihop en egen psykologexamen genom fristående kurser - om målet är att kunna arbeta som psykolog i framtiden måste du läsa det femåriga Psykologprogrammet. Exempelvis kandidat + masterexamen i psykologi är inte samma sak och ger inte behörighet att göra PTP och därefter bli legitimerad som psykolog.

  Om du avslutat fristående kurser i psykologi, och sen blir antagen till Psykologprogrammet, kan du ansöka om tillgodoräknande av de tidigare studierna där dessa stämmer överens med kurser inom programmet, och vid beviljat tillgodoräknande behöver du inte läsa om dessa. Detta påverkar dock inte antagning till programmet då urvalet baseras på meritvärde från gymnasiebetyg och högskoleprovsresultat. För dig som vill öka möjligheterna att komma in på programmet är det dessa två du får satsa på att förbättra.

   

  Kan jag läsa Psykologprogrammet på deltid eller på distans?
  Nej, vi erbjuder Psykologprogrammet endast campusbundet och på 100% studietakt.

   

  Jag har redan en universitetsexamen i ett annat ämne och flera års arbetslivserfarenhet. Kan jag på något sätt läsa till psykolog på kortare tid än programmets fem år?
  Nej, det finns ingen förkortad väg till att bli psykolog för dig med tidigare examen i annat ämne, eller arbetslivserfarenhet. För att kunna ansöka om legitimation från Socialstyrelsen måste du läsa och få examen från Psykologprogrammet (300 hp, 5 års heltidsstudier) samt slutföra PTP-tjänstgöring efter examen.

   

  Jag funderar på att söka till Psykologprogrammet. Kan jag skugga en student hos er?
  Nej, vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda skuggning av studenter på utbildningen. Däremot hålls öppna föreläsningar centralt vid SU och då ibland inom ämnet Psykologi. Vid Öppet Hus som hålls i mars varje år brukar vanligtvis studentambassadörer från Psykologprogrammet medverka och kan svara på frågor.

   

  Jag har ett antal terminer på psykologprogrammet på ett annat lärosäte. Hur ser möjligheterna att byta till psykologprogrammet på Stockholms universitet ut?
  Vi har ingen senaredelsantagning eller liknande till psykologprogrammet här på Stockholms universitet. Det innebär att du som läst på ett annat psykologprogram och vill byta studieort behöver söka in till termin 1 i den ordinarie antagningen via antagning.se.

  Efter antagning kan du ansöka om tillgodoräknande av dina tidigare universitetsstudier. Tillgodoräknande görs kurs för kurs, och kan beviljas där dina tidigare kurser överensstämmer tillräckligt mycket med de inom programmet. Där du beviljas tillgodoräknande behöver du inte läsa om, och om du beviljas tillgodoräknande av en stor mängd kurser försöker man i möjligaste mån anpassa studiegången efter det.

  Vi ger inga förhandsbesked om tillgodoräknande men du kan själv skapa dig en uppfattning om vad som är rimligt att förvänta dig genom att jämföra kursplan för kurserna inom Psykologprogrammet med kursplan för de kurser du läst. Det är samma dokumentation som man tittar på vid tillgodobedömning. Du hittar kursplaner för de kurser som ingår i programmet på terminssidorna här på sajten.

  Generellt får du räkna med att utbildningstiden förlängs med minst en termin, ibland mer, vid byte av lärosäte.

   

  Jag läser på Psykologprogrammet och ska läsa Valbar fördjupning på termin 9 och 10. Jag har tidigare universitetsstudier och undrar om jag kan tillgodoräkna mig dessa kurser?
  Vi kan inte ge förhandsbesked om tillgodoräknande. Du får svar på din fråga genom att göra en ansökan om att få tillgodoräkna något du anser vara relevant som Valbar fördjupning inom Psykologprogrammet (antingen som 7,5 hp delkurs eller totala 15 hp). Du väljer själv vilka kurser du vill åberopa för tillgodoräknande utifrån vad du anser som relevant för din framtida profession.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Elin, alumn från Psykologprogrammet

  När Elin gick på termin 5, och var halvvägs igenom den femåriga utbildningen, medverkade hon i en film för att berätta om livet som psykologstudent vid Stockholms universitet. Nu har hon gått klart alla tio terminer och ser tillbaka på en rolig tid fylld med mycket plugg och personlig utveckling.

  Elin, alumn från Psykologprogrammet

   

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator för respektive kurs. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga inom utbildningsadministrationen.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet
  Studierektor - Psykologprogrammet samt specialistkursen Klinisk neuropsykologi