Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykologprogrammet

Psykologprogrammet är ett femårigt program för dig som vill bli yrkesverksam psykolog.

Kvinna och man vid Skeppsholmen i Stockholm. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Psykologprogrammet ger dig den nödvändiga teoretiska och praktiska grunden alla yrkesverksamma psykologer behöver. Teoretisk kunskapsinhämtning och praktisk färdighetsträning varvas genom hela utbildningstiden.

Vi erbjuder såväl KBT- som PDT-inriktning och fördjupningen i din valda inriktning ger dig en grundläggande psykoterapikompetens.

Utbildningen leder till en psykologexamen vilket i sin tur är ett krav för praktisk psykologtjänstgöring (PTP) och därefter möjlighet att söka psykologlegitimation från Socialstyrelsen.

Utbildningen ger även behörighet att söka forskarutbildning i psykologi.

Till dig som blivit antagen till Psykologprogrammet

Viktig information till dig som är nyantagen till Psykologprogrammet.

Webbregistrering sker i Ladok för studenter 15–21 augusti 2022.

För att behålla din plats måste du registrera dig i Ladok för studenter. Om du missar att registrera dig förlorar du din plats på programmet. För att kunna logga in i Ladok måste du först aktivera ditt universitetskonto, se länkar här nedan.

Om du får problem med webbregistreringen ska du kontakta Studentexpeditionen på studieadmin@psychology.su.se senast den 21 augusti 2022!

Efter att du har registrerat dig på första terminens kurser får du inom kort tillgång till kurssajterna i lärplattformen Athena.

Välkommen till välkomstmöte för nyantagna till psykologprogrammet!
Vi träffas onsdag 24 augusti, kl. 10.00 – 12.00, i Lärosal 18, Hus 2, plan 2 (Zon J), Albano.

Studierektor tillsammans med studievägledare, kursansvarig och utbildningsadministratör hälsar dig välkommen till Psykologiska institutionen och dina studier på Psykologprogrammet vid Stockholms universitet.
 

Användbara länkar
Inför höstterminen 2022

En lyckad start

Aktivera ditt universitetskonto

Ladok för studenter (för webbregistrering mm)

Kom igång med e-mötestjänsten Zoom

Lärplattformen Athena

Scheman (för alla aktuella kurser eller om du ännu inte kommer åt Athena)

Vanliga frågor inför höstterminen

Viktig information för dig som ska börja på termin 2 - 10

Webbregistrera dig för höstterminen 2022 den 19-23 augusti.

Du webbregistrerar dig i Ladok för studenter under fliken Aktuell utbildning. Logga in med ditt universitetskonto.

När du har registrerat dig på terminens kurser får du inom några timmar tillgång till motsvarande kurssajter i Athena.

Uppfyller du ej behörigheten?

Om du inte uppfyller behörighetskraven kan du inte webbregistrera dig utan måste ta kontakt med utbildningsadministrationen för registrering, studieadmin@psychology.su.se. För behörighetskrav, se respektive kursplan för de kurser du ska läsa. Du hittar kursplaner på respektive kurssida, länkar till kurssidorna finns under fliken Programöversikt.

Dispens från behörighetskrav

Du ansöker om dispens genom att fylla i blanketten Ansökan om dispens från behörighetskrav och skicka den med e-post till studieadmin@psychology.su.se – senast 1 augusti. Se länk nedan.

Vill du få rådgivning för eventuell individuell studiegång, kontakta Studievägledningen, stvl-profession@psychology.su.se


Användbara länkar

Inför höstterminen 2022

Aktivera ditt universitetskonto

Behörighet och Ansökan om dispens från behörighetskrav

Ladok för studenter

Athena

Kom igång med e-mötestjänsten Zoom

Scheman (om du ännu inte fått tillgång till Athena, eller vill se flera av terminens kurser samtidigt, kräver inloggning)

Vanliga frågor inför höstterminen

 • Programöversikt

  Under programmets första år läses framför allt kurser som är grundläggande inom ämnet.

  År två innehåller kurser som dels syftar till att fortsatt ge grundläggande kunskaper i forskningsmetoder och psykologins kärnområden, inklusive grupp, organisation och samhälle.

  Ett omfattande block om utredning och åtgärder avseende individen är huvudsakligen placerat till tredje läsårets första termin. Detta innefattar utredningsmetodik, juridik och fokus på professionella färdigheter. Detta läsår har även en praktikperiod som upptar större delen av dess andra termin.

  Det fjärde året har ett uttalat tillämpningsfokus, inom områdena psykoterapi och psykologisk behandling, samt arbete, organisation och grupp.

  Under det femte och sista året fortsätter delar av tillämpningsmomentet, men det innehåller även valbara fördjupningskurser samt självständigt arbete (examensarbete) och en förberedande metodkurs inför detta.

  Genom hela det 5-åriga programmet löper professionstränande inslag av samtals- och intervjumetodik, etiska frågeställningar, professionell presentation och reflektion över synsätt och värderingar, samt ett moment med Egen psykoterapi motsvarande 1,5 hp.

  Kursanvisningar: Egen psykoterapi (momentet hör till kursen PSPR23, se nedan under termin 7)

  År 1

  Du som är registrerad på utbildningens kurser hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Termin 1

  Psykologi som vetenskap och profession, 7,5 hp

  Neurovetenskap, kognition och lärande 1, 7,5 hp

  Socialpsykologi, 7,5 hp

  Utvecklingspsykologi 1: Prenatalt till adolescens, teori, 7,5 hp


  Termin 2

  Utvecklingspsykologi 2: Prenatalt till adolescens, metod och tillämpning, 7,5 hp

  Utvecklingspsykologi 3: Vuxenliv och åldrande, 7,5 hp

  Utvecklingspsykologi 4: Barns hälsa och livsvillkor, 7,5 hp

  Neurovetenskap, kognition och lärande 2: Hjärnans funktioner, utveckling och föränderlighet, 7,5 hp

  År 2

  Du som är registrerad på utbildningens kurser hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Termin 3

  Forskningsmetod och statistik 1, 7,5 hp

  Neurovetenskap, kognition och lärande 3: Laborativa tillämpningar och forskningsmetodik, 7,5 hp

  Neurovetenskap, kognition och lärande 4: Inlärningspsykologi, 7,5 hp

  Personlighetspsykologi, 7,5 hp

  Termin 4

  Grupp, organisation och samhälle 1: Gruppsykologi, 7,5 hp

  Grupp, organisation och samhälle 2: Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp

  Grupp, organisation och samhälle 3: Samhälle och samhällsanalys, 7,5 hp

  Utredning och åtgärder avseende individen 1: Psykopatologi, 7,5 hp

  År 3

  Du som är registrerad på utbildningens kurser hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Termin 5

  Utredning och åtgärder avseende individen 2: Juridik och etik för psykologer, 7,5 hp

  Utredning och åtgärder avseende individen 3: Stödsamtalsmetodik för psykologer, 7,5 hp

  Utredning och åtgärder avseende individen 4: Utredning av vuxna, 7,5 hp

  Utredning och åtgärder avseende individen 5: Utredning av barn och unga, 7,5 hp

  Termin 6

  Psykoterapi och psykologisk behandling 1: Teoretisk grund för bedömning och behandling, 7,5 hp

  Psykologpraktik, 22,5 hp

  År 4

  Du som är registrerad på utbildningens kurser hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Inför termin 7 väljer du inriktning mellan PDT (Psykodynamisk terapi) och KBT (Kognitiv beteendeterapi).

  Termin 7

  Psykoterapi och psykologisk behandling 2: Teori, tillämpning och klinik, 15 hp

  Egen psykoterapi

  Arbete, organisation och grupp 1: Fördjupning i teori och metod, 15 hp

  Termin 8

  Psykoterapi och psykologisk behandling 3: Teori, tillämpning och klinik, 15 hp

  Arbete, organisation och grupp 2: Konsultativt arbete i teori och praktik, 15 hp

  År 5

  Du som är registrerad på utbildningens kurser hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Termin 9

  Psykoterapi och psykologisk behandling 4: Teori, tillämpning och klinik, 10,5 hp

  Forskningsmetod och statistik 2, 4,5 hp

  Valbar fördjupning, 7,5 hp *

  Självständigt arbete: Problemformulering och undersökningsplan, 7,5 hp

  Termin 10

  Valbar fördjupning, 7,5 hp *

  Självständigt arbete: Undersökning och rapportskrivning, 22,5 hp


  * Valbar fördjupning, 15 hp, består av två valbara kurser där en läses på termin 9 och en på termin 10. Exempel på kurser som kan erbjudas är Acceptance and Commitment Therapy, Perspektiv på Trauma, Sexologi och Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Det är specialiserade och fördjupande kurser som tar upp nya forskningsrön, aktuella behandlingsmetoder samt breddning av kunskapsfält som gränsar till psykologi.

  Urvalet av kurser som ska erbjudas sker i samråd med studenterna. De kurser som ges presenteras tidigare på terminen och valet av kurs sker i Athena. Lärarna är från Psykologiska institutionen eller specialiserade externa lärare.

  Kurser som ges VT 2022:

  Acceptans- och åtagandeterapi, 7,5 hp (PSPR40)

  Integrativ beteendeterapeutisk parterapi, 7,5 hp (PSPR42)

  Relationsinramningsteori, 7,5 hp (PSPR45)

  Känslofokuserad psykodynamisk terapi vid kroniska kroppsliga besvär, 7,5 hp (PSPR48)

  Under vissa förutsättningar kan studenter tillgodoräkna sig andra kurser.

  Självständigt arbete

  Kurs 30, Självständigt arbete, 30 hp, består av två delkurser som ger övning i att självständigt genomföra en egen psykologisk undersökningsuppgift, antingen i par eller enskilt. Undersökningsuppgiften skall ha relevans för psykologisk verksamhet.

 • Så ansöker du

  Antagning till programmet sker till såväl höstterminen som vårterminen, med sista ansökningsdag den 15 april respektive 15 oktober.

  Du söker utbildningen på antagning.se, enklast genom att klicka på knappen "Anmäl dig" på denna sida.

  Var uppmärksam på behörighetskrav och urvalskriterier så att du bifogar de dokument som maximerar dina chanser att komma in på utbildningen.

 • Mer information

  Vad jobbar man med som psykolog?

  Psykologprogrammet är en generalistutbildning och nyexaminerade psykologer från Stockholms universitet är väl förberedda för en bred och diversifierad arbetsmarknad.

  Legitimationen efter den ettåriga PTP-tjänstgöringen innebär att psykologer kan arbeta självständigt inom hela hälso- och sjukvården med behandling, till exempel terapi, eller utredning, av till exempel neuropsykiatriska tillstånd.

  Psykologer finns inom både den somatiska sjukvården och psykiatrin, både inom primärvården och specialistsjukvården, och riktar sig till såväl vuxna som barn. Skolan är ett annat vanligt verksamhetsområde, här riktar sig psykologer både till elever med utredning och stöd liksom till lärare och övrig personal med handledning och konsultinsatser.

  Även statliga verksamheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Försvaret, Rättsmedicinalverket och Statens Institutionsstyrelse behöver psykologers breda kompetens.

  Inom det privata fältet är det vanligt att psykologer arbetar inom området arbets- och organisationspsykologi, ofta med rekrytering och urval men även med till exempel chefsstöd, verksamhetsutveckling och konfliktlösning. Många av dessa privata företag ägs och drivs dessutom av psykologer.

  Frågor och svar (FAQ)

  Hur kommer jag in på Psykologprogrammet? Mina gymnasiebetyg räcker inte. Kan jag komma in via intervju eller högskolepoäng istället?

  Urvalet till Psykologprogrammet baseras endast på meritvärde från gymnasiebetyg samt högskoleprovsresultat. För den som vill öka möjligheterna att komma in på programmet är det dessa två man får satsa på att förbättra.

  Antagningsstatistik från tidigare terminer kan sökas fram här

   

  Kan man läsa kurserna inom Psykologprogrammet som fristående?
  Nej, kurserna inom Psykologprogrammet ges inte som fristående kurser.

   

  Jag vill läsa till psykolog, men kommer inte in på programmet med meritvärdet från mina gymnasiebetyg och högskoleprov. Finns det andra vägar man kan ta till att bli psykolog - kan jag till exempel börja med en kandidatexamen i psykologi och bygga vidare därifrån? Eller kan jag söka och läsa fristående kurser för att samla ihop till min examen?
  Det går inte att bygga ihop en egen psykologexamen genom fristående kurser - om målet är att kunna arbeta som psykolog i framtiden måste du läsa det femåriga Psykologprogrammet. Exempelvis kandidat + masterexamen i psykologi är inte samma sak och ger inte behörighet att göra PTP och därefter bli legitimerad som psykolog.

  Om du avslutat fristående kurser i psykologi, och sen blir antagen till Psykologprogrammet, kan du ansöka om tillgodoräknande av de tidigare studierna där dessa stämmer överens med kurser inom programmet, och vid beviljat tillgodoräknande behöver du inte läsa om dessa. Detta påverkar dock inte antagning till programmet då urvalet baseras på meritvärde från gymnasiebetyg och högskoleprovsresultat. För dig som vill öka möjligheterna att komma in på programmet är det dessa två du får satsa på att förbättra.

   

  Kan jag läsa Psykologprogrammet på deltid eller på distans?
  Nej, vi erbjuder Psykologprogrammet endast campusbundet och på 100% studietakt.

   

  Jag har redan en universitetsexamen i ett annat ämne och flera års arbetslivserfarenhet. Kan jag på något sätt läsa till psykolog på kortare tid än programmets fem år?
  Nej, det finns ingen förkortad väg till att bli psykolog för dig med tidigare examen i annat ämne, eller arbetslivserfarenhet. För att kunna ansöka om legitimation från Socialstyrelsen måste du läsa och få examen från Psykologprogrammet (300 hp, 5 års heltidsstudier) samt slutföra PTP-tjänstgöring efter examen.

   

  Jag funderar på att söka till Psykologprogrammet. Kan jag skugga en student hos er?
  Nej, vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda skuggning av studenter på utbildningen. Däremot hålls öppna föreläsningar centralt vid SU och då ibland inom ämnet Psykologi. Vid Öppet Hus som hålls i mars varje år brukar vanligtvis studentambassadörer från Psykologprogrammet medverka och kan svara på frågor.

   

  Jag har ett antal terminer på psykologprogrammet på ett annat lärosäte. Hur ser möjligheterna att byta till psykologprogrammet på Stockholms universitet ut?
  Vi har ingen senaredelsantagning eller liknande till psykologprogrammet här på Stockholms universitet. Det innebär att du som läst på ett annat psykologprogram och vill byta studieort behöver söka in till termin 1 i den ordinarie antagningen via antagning.se.

  Efter antagning kan du ansöka om tillgodoräknande av dina tidigare universitetsstudier. Tillgodoräknande görs kurs för kurs, och kan beviljas där dina tidigare kurser överensstämmer tillräckligt mycket med de inom programmet. Där du beviljas tillgodoräknande behöver du inte läsa om, och om du beviljas tillgodoräknande av en stor mängd kurser försöker man i möjligaste mån anpassa studiegången efter det.

  Vi ger inga förhandsbesked om tillgodoräknande men du kan själv skapa dig en uppfattning om vad som är rimligt att förvänta dig genom att jämföra kursplan för kurserna inom Psykologprogrammet med kursplan för de kurser du läst. Det är samma dokumentation som man tittar på vid tillgodobedömning. Du hittar kursplaner för de kurser som ingår i programmet på terminssidorna här på sajten.

  Generellt får du räkna med att utbildningstiden förlängs med minst en termin, ibland mer, vid byte av lärosäte.

   

  Jag läser på Psykologprogrammet och ska läsa Valbar fördjupning på termin 9 och 10. Jag har tidigare universitetsstudier och undrar om jag kan tillgodoräkna mig dessa kurser?
  Vi kan inte ge förhandsbesked om tillgodoräknande. Du får svar på din fråga genom att göra en ansökan om att få tillgodoräkna något du anser vara relevant som Valbar fördjupning inom Psykologprogrammet (antingen som 7,5 hp delkurs eller totala 15 hp). Du väljer själv vilka kurser du vill åberopa för tillgodoräknande utifrån vad du anser som relevant för din framtida profession.

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator för respektive kurs. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studentexpedition - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet
  Studierektor - Psykologprogrammet samt specialistkursen Klinisk neuropsykologi