Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykologprogrammet

  • 300 hp

Psykologprogrammet är ett femårigt program för dig som vill bli yrkesverksam psykolog.

Kvinna och man vid Skeppsholmen i Stockholm. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Psykologprogrammet ger dig den nödvändiga teoretiska och praktiska grunden alla yrkesverksamma psykologer behöver. Teoretisk kunskapsinhämtning och praktisk färdighetsträning varvas genom hela utbildningstiden.

Vi erbjuder såväl KBT- som PDT-inriktning och fördjupningen i din valda inriktning ger dig en grundläggande psykoterapikompetens.

Utbildningen leder till en psykologexamen vilket i sin tur är ett krav för praktisk psykologtjänstgöring (PTP) och senare psykologlegitimation från Socialstyrelsen.

Utbildningen ger även behörighet att söka forskarutbildning i psykologi.

Till dig som blivit antagen till Psykologprogrammet HT 2020

Viktig information till dig som är nyantagen till Psykologprogrammet.

Välkomstbrev skickas till dig som är nyantagen i början av augusti.

Webbregistrering 10-16/8: För att ta din plats i anspråk måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok för studenter genom att logga in med ditt universitetskonto. Börja alltså med att aktivera ditt universitetskonto! Om du får problem med webbregistreringen ska du kontakta Studentexpeditionen på expeditionen@psychology.su.se senast den 16 augusti!

Välkommen till Psykologprogrammet, 26/8: Du hälsas välkommen till programmet av studierektor, utbildningsadministration med flera och får en hel del praktisk information om studierna. Separat inbjudan med tid och plats skickas ut efter registreringsperioden.

Terminsstart 31/8: Terminen inleds med kursintroduktion, kl. 10-15. Plats meddelas senare. Obligatorisk närvaro.

Allmän terminsstartsinformation
Vi har en nyhetssida som uppdateras fortlöpande, bland annat om utvecklingen kring undervisningen i coronavirusets spår. Du hittar till exempel en introduktion till Zoom där som kan vara bra att tillgodogöra sig då det är rimligt att anta att viss undervisning kommer att ske i detta verktyg.

Inför höstterminen 2020