Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykoterapeutprogrammet

Psykoterapeutprogrammet är en vidareutbildning på avancerad nivå som riktar sig till dig som har en grundläggande psykoterapiutbildning och har yrkesverksamhet inom psykoterapeutiska arbetsuppgifter. Som psykolog kan du läsa Psykoterapeutprogrammet som en sammanhållen specialistutbildning i klinisk psykologi.

Den här sidan avser utbildningsplanen PSPTU, med sista antagning HT 2022.

För all information om utbildningens innehåll hänvisar vi till motsvarande sida för den nya utbildningsplanen, SPTUY, eftersom innehållet är identiskt. Det är endast behörighetskraven som har ändrats i den nya utbildningsplanen.

Om du avser att söka till Psykoterapeutprogrammet 2023 eller senare är det den nya utbildningsplanen som gäller.

Psykoterapeutprogrammet (SPTUY)