Psykoterapeutprogrammet, inriktning PDT, 90 hp

Om programmet

Utbildningen har fyra inriktningar: kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk terapi, eller specialist i klinisk psykologi (för legitimerade psykologer) med metodval kbt eller pdt.

Programmet vänder sig till den som redan har en grundläggande akademisk utbildning i människovårdande yrken och som dessutom har arbetat i minst 2 år med psykoterapi under handledning. Utbildningen är 3årig på halvfart och studenterna skall arbeta halvtid med psykoterapeutiskt arbetsuppgifter parallellt med utbildningen.

BEHÖRIGHET:

1. Vid programmets start skall minst 2 år ha passerat sedan grundläggande utbildning i psykoterapi godkänts i sin helhet.

2. Under dessa 2 år skall den sökande haft yrkesverksamhet med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning av legitimerad psykoterapeut, företrädesvis handledarutbildad, minst 2 år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen (läkare med spec.utbild. i psykiatri uppfyller denna behörighet).

3. Den sökande skall haft egenterapi omfattande 50 tim individuellt eller 120 tim i grupp hos leg. psykoterapeut.

4. Den sökandes arbetsgivare skall intyga att den sökande kommer arbeta med psykoterapi inom sitt arbete under utbildningsperioden och att dessa arbetsuppgifter kan utgöra grund för terapihandledningen under utbildningen.

Dessutom krävs:

För inriktning mot kognitiv beteendeterapi och inriktning mot psykodynamisk terapi:

1. Avlagd psykologexamen, eller

2. Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri, eller

3. Socionomexamen, eller

4. Annan motsvarande examen.

För grupperna 3 och 4 krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning.

För inriktning mot specialist i klinisk psykologi krävs:

Psykologlegitimation.

Obs! Ansökan till antagning.se ska kompletteras med särskild meritsammanställning enligt anvisningar på utbildningens hemsida, De mest meriterade kallas till intervju.

Ingen kompletteringstid efter ansökningstidens slut.

Utbildningens innehåll: se hemsida

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen