Psykoterapeutprogrammet, inriktning psykologspecialist-metod KBT, 90 hp

Om programmet

Tre olika inriktningar finns: kognitiv beteendeterapi, (kbt) psykodynamisk terapi (pdt) eller specialist i klinisk psykologi, behandling och psykoterapi (för legitimerade psykologer).

Psykoterapeutprogrammet vänder sig till den som redan har en grundläggande akademisk utbildning i människovårdande yrken och som dessutom har arbetat i minst två år med psykoterapi under handledning. Utbildningen är treårig på halvfart och studenterna skall arbeta halvtid med psykoterapeutiskt arbetsuppgifter parallellt med utbildningen.

Utbildningen omfattar följande kurser:

Professionskurs, 10 hp

Psykoterapeutiska teorier och metoder i kbt, 30 hp alternativt Psykoterapeutiska teorier och metoder i pdt, 30 hp. Student inom inriktningen specialist i klinisk psykologi väljer fördjupning inom kbt eller pdt.

Handledd psykoterapi, 25 hp

Vetenskapsteori och forskningsmetodik i psykoterapi, 10 hp

Examensarbete i psykoterapi, 15 hp

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen