Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykoterapeutprogrammet, inriktning psykologspecialist-metod KBT

Psykoterapeutprogrammet på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, var först i Sverige (2015) med att erbjuda en sammanhållen statligt finansierad specialistutbildning för psykologer, med metodval KBT/PDT.

Inriktning Psykologspecialist - metod KBT vänder sig till dig som är legitimerad psykolog.

Utbildningen motsvarar hela Psykologförbundets specialistutbildning, psykoterapi och behandling, men är strukturerad på ett annat sätt. Till exempel återfinns innehållet i förbundets Introduktionskurs och specialistkollegium i Psykoterapeutprogrammets kurser: Professionskurs, Etik för psykologer och psykoterapeuter, Psykoterapi under handledning. Psykoterapeutisk teori och metod samläses med Metodinriktning KBT. Tillsammans med kursen Vetenskapsteori & Forskningsmetodik motsvarar det alla specialistkurser.

Utbildningen läses i sin helhet och delar av specialistordningen kan inte ekvivaleras mot delar i denna sammanhållna utbildning.

Olika teoretiska perspektiv inom KBT-paraplyet fördjupas och integreras avseende analys och behandling. Du får en träning i metakompetenser för att på ett flexibelt och självständigt sätt kunna tillämpa teorier och evidensbaserade behandlingsmodeller.

Utbildningen innehåller även tillämpningar vid exempelvis parterapi och olika beteendemedicinska tillstånd. Detta ger kompetens såväl vid de specifika tillstånden, som vid mer sammansatta tillstånd där försvårande samspelsmönster och somatiska uttryck finns med i problembilden. Du får även träning i att uppmärksamma terapeutfaktorer som inverkar på behandlingen.