Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykoterapeutprogrammet, inriktning psykologspecialist-metod PDT

Psykoterapeutprogrammet vid Psykologiska institutionen, var först i Sverige (2015) med att erbjuda en sammanhållen specialistutbildning för psykologer, med metodval KBT eller PDT. Inriktning PDT, specialistutbildning för psykologer, vänder sig till dig som är legitimerad psykolog.

Den här sidan avser inriktning PDT, specialistutbildning för psykologer, 90 hp, under utbildningsplanen PSPTU, med sista antagning HT 2022.

För all information om ansökan och utbildningens innehåll hänvisar vi till motsvarande sida för den nya utbildningsplanen, SPTUY, eftersom innehållet på dessa är identiskt. Det är endast behörighetskraven som har ändrats i den nya utbildningsplanen.

Om du avser att söka till Psykoterapeutprogrammet, inriktning psykologspecialist-metod PDT (ISPD), till HT 2023 eller senare är det alltså den nya utbildningsplanen som gäller.

Psykoterapeutprogrammet, inriktning psykologspecialist-metod PDT (ISPD)