Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykoterapeutprogrammet, inriktning psykologspecialist-metod PDT

Psykoterapeutprogrammet på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet var först i Sverige (2015) med att erbjuda en sammanhållen statligt finansierad specialistutbildning för psykologer, med metodval KBT/PDT.

Inriktning Psykologspecialist - metod PDT vänder sig till dig som är legitimerad psykolog.

Utbildningen motsvarar hela Psykologförbundets specialistutbildning, psykoterapi och behandling, men är strukturerad på ett annat sätt. Till exempel återfinns innehållet i förbundets Introduktionskurs och specialistkollegium i Psykoterapeutprogrammets kurser: Professionskurs, Etik för psykologer och psykoterapeuter, Psykoterapi under handledning. Psykoterapeutisk teori och metod samläses med Metodinriktning PDT. Tillsammans med kursen Vetenskapsteori & Forskningsmetodik motsvarar det alla specialistkurser.

Utbildningen läses i sin helhet och delar av specialistordningen kan inte ekvivaleras mot delar i denna sammanhållna utbildning.

Metodinriktningen fokuserar på den terapeutiska relationen och samspelet ur olika vinklar. Relationen och samspelet är en plats för överföring, motöverföring, insikter, nya samspelsmönster, fördjupad förståelse av sig själv, utmaning av tidigare sätt att göra och förstå samt ett lekområde.

Lärandet sker både via teoretiska studier och praktiska övningar. I utbildningen fördjupas färdigheter i psykodynamisk bedömning och behandling genom seminarier där psykodynamiska/psykoanalytiska fenomen problematiseras och diskuteras.

Vid sidan av fördjupning i långtidsterapi lär du dig en fokuserad psykoterapimetod, Dynamic interpersonal psychotherapy (DIT), vars grundkomponenter är klassisk pdt, mentaliseringsbaserade interventioner och anknytningsteori.