Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykoterapeutprogrammet, inriktning psykologspecialist-metod PDT

  • 90 hp

Psykoterapeutprogrammet på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet var först i Sverige (2015) med att erbjuda en sammanhållen statligt finansierad specialistutbildning för psykologer, med metodval KBT/PDT.

Utbildningens lärare är leg. psykologer, leg. psykoterapeuter med lång klinisk erfarenhet varav flertalet även är disputerade, handledarutbildade och psykologspecialister. Våra psykoterapihandledare har lång och bred erfarenhet inom olika verksamhetsområden och de är omsorgsfullt utvalda.

Psykologiska institutionen är Sveriges största med en bred och världsledande forskning från institutionens avdelningar vilket ger studenten tillgång till handledning för den fördjupning som förutsätts för examensarbetet. Till institutionen hör även en psykoterapimottagning där huvudsakligen psykologstudenter, men i viss utsträckning även psykoterapeutstudenter, bedriver psykoterapi. Mottagningen vänder sig till allmänheten.

De senaste åren har vi arbetat med att utveckla och förfina utbildningen med hjälp av de studentutvärderingar vi fått. Genom dem har vi fått hjälp att utarbeta en modern utbildning utan att tappa väsentliga teoretiska rötter. På så vis vilar utbildningen på såväl beprövad erfarenhet som på vetenskaplig grund.

Inriktning Psykologspecialist - metod PDT vänder sig till dig som är legitimerad psykolog.

Utbildningen motsvarar hela Psykologförbundets specialistutbildning, psykoterapi och behandling, men är strukturerad på ett annat sätt. Till exempel återfinns innehållet i förbundets Introduktionskurs och specialistkollegium i Psykoterapeutprogrammets kurser: Professionskurs, Etik för psykologer och psykoterapeuter, Psykoterapi under handledning. Psykoterapeutisk teori och metod samläses med Metodinriktning PDT. Tillsammans med kursen Vetenskapsteori & Forskningsmetodik motsvarar det alla specialistkurser.

Utbildningen läses i sin helhet och delar av specialistordningen kan inte ekvivaleras mot delar i denna sammanhållna utbildning.

Metodinriktningen fokuserar på den terapeutiska relationen och samspelet ur olika vinklar. Relationen och samspelet är en plats för överföring, motöverföring, insikter, nya samspelsmönster, fördjupad förståelse av sig själv, utmaning av tidigare sätt att göra och förstå samt ett lekområde.

Lärandet sker både via teoretiska studier och praktiska övningar. I utbildningen fördjupas färdigheter i psykodynamisk bedömning och behandling genom seminarier där psykodynamiska/psykoanalytiska fenomen problematiseras och diskuteras.

Vid sidan av fördjupning i långtidsterapi lär du dig en fokuserad psykoterapimetod, Dynamic interpersonal psychotherapy (DIT), vars grundkomponenter är klassisk pdt, mentaliseringsbaserade interventioner och anknytningsteori.