Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT

Kursen behandlar psykoterapi på kognitiv beteendeterapeutisk grund och ger de fördjupade kunskaper som erfordras för att självständigt och med flexibilitet kunna bedriva KBT.

Kursen innehåller följande delkurser om 6 hp vardera:

  • Kliniska problemanalyser och fallkonceptualisering (termin 1).
  • Teorier, metoder och tillämpningar för patienter med ångest och relaterade tillstånd (termin 2).
  • Teorier, metoder och tillämpningar för patienter med depression och relaterade tillstånd (termin 3).
  • Teorier, metoder och tillämpningar med andra specifika KBT-format (termin 4).
  • Teorier, metoder och tillämpningar vid komplexa psykiatriska/psykologiska tillstånd/syndrom (termin 5).