Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT

Kursen behandlar psykoterapi på kognitiv beteendeterapeutisk grund och ger de fördjupade kunskaper som erfordras för att självständigt och med flexibilitet kunna bedriva KBT.

Kursen innehåller följande delkurser om 6 hp vardera:

 • Kliniska problemanalyser och fallkonceptualisering (termin 1).
 • Teorier, metoder och tillämpningar för patienter med ångest och relaterade tillstånd (termin 2).
 • Teorier, metoder och tillämpningar för patienter med depression och relaterade tillstånd (termin 3).
 • Teorier, metoder och tillämpningar med andra specifika KBT-format (termin 4).
 • Teorier, metoder och tillämpningar vid komplexa psykiatriska/psykologiska tillstånd/syndrom (termin 5).
 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Delkurser

  Termin 1

  Innehåll: Kliniska problemanalyser och fallkonceptualisering.

  Kursanvisningar:  Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT, T1, 6 hp, HT 2021 (252 Kb)

  Termin 2

  Innehåll: Teorier, metoder och tillämpningar för patienter med ångest och relaterade tillstånd.

  Kursanvisningar:  Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT, T2, 6 hp, VT 2022 (186 Kb)

  Termin 3

  Innehåll: Teorier, metoder och tillämpningar för patienter med depression och relaterade tillstånd.

  Kursanvisningar:  Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT, T3, 6 hp, HT 2021 (336 Kb)

  Termin 4

  Innehåll: Teorier, metoder och tillämpningar med andra specifika KBT-format.

  Kursanvisningar:  Psykoterapeutiska teorier och metoder i KBT, T4, 6 hp, VT 2022 (96 Kb)

  Termin 5

  Innehåll: Metoder och tillämpningar vid komplexa psykiatriska/psykologiska tillstånd/syndrom.

  Kursanvisningar:  Psykoterapeutiska teorier och metoder, KBT, T5, 6 hp, HT 2021 (158 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består i stor utsträckning av fördjupande föreläsningar och diskussioner, praktisk träning av olika psykoterapeutiska färdigheter och närvaro är därför obligatorisk om ej annat anges i kursanvisning.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på de olika delkurserna ska studenten kunna:

  • Uppvisa fördjupad kunskap i kliniska problemanalyser och fallkonceptualisering avseende psykoterapi och psykologisk behandling.
  • Ha fördjupade färdigheter i att behandla ångest och relaterade tillstånd.
  • Ha fördjupade färdigheter i att behandla depression och relaterade tillstånd.
  • Uppvisa kunskap om fler KBT-relaterade teorier och modeller, samt kunna relatera dem till varandra, samt visa kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen.
  • Självständigt kombinera olika modeller i behandling av komplexa fall.

  Examination

  Delkurserna examineras enligt följande:

  • Termin  1 - Individuell salstentamen.
  • Termin 2 - Individuell salstentamen.
  • Termin 3 - Individuell skriftlig hemtentamen.
  • Termin 4 - FAP och parterapi examineras genom ett rollspel vardera som betygsätts G/U (1+1 hp). Huvudinnehållet i kursen (4 hp) examineras genom en skriftlig individuell hemtentamen i beteendemedicin som betygsätts A-F.
  • Termin 5 - Ett rollspel som betygsätts G/U (1 hp). Huvudinnehållet i kursen (5 hp) examineras genom en skriftlig individuell hemtentamen som betygsätts A-F.

  Examinator

  Termin 1

  Kursansvarig lärare: Anna Mautner, anna.mautner@psychology.su.se

  Termin 2

  Kursansvarig lärare: Anna Mautner, anna.mautner@psychology.su.se

  Termin 3

  Kursansvarig lärare: Ewa Mörtberg, ewa.mortberg@psychology.su.se

  Termin 4

  Kursansvarig lärare: Therese Anderbro, therese.anderbro@psychology.su.se

  Termin 5

  Kursansvarig lärare: Malin Levin, malin.levin@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Det går att söka fram och filtrera schema för specifik kurs, inriktning och termin på schema.su.se. Som registrerad student hittar du även schema i Athena.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studievägledare - Psykoterapeutprogrammet och Specialistutbildningen för psykologer
  Studierektor - Psykoterapeutprogrammet och Specialistutbildningen för psykologer