Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tillämpad beteendeanalys IV - Funktionell analys och kartläggning

  • 7,5 hp

Kursen syftar till att ge studenten redskap att förstå samspelet mellan individen och miljön för att kunna skapa

förutsättningar för att minska problembeteenden hos barn med autism och utvecklingsstörning (t.ex.

självskadande, stereotypa eller aggressiva beteenden). Betoningen ligger på att genomföra funktionella

kartläggningar och analyser av problembeteende.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.