Tillämpad beteendeanalys IV - Funktionell analys och kartläggning, 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge studenten redskap att förstå samspelet mellan individen och miljön för att kunna skapa

förutsättningar för att minska problembeteenden hos barn med autism och utvecklingsstörning (t.ex.

självskadande, stereotypa eller aggressiva beteenden). Betoningen ligger på att genomföra funktionella

kartläggningar och analyser av problembeteende.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen