Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tillämpad beteendeanalys VI - Forskningsmetod; Implementering, etik och evidens

 • 7,5 hp

Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap i att implementera forskningsbaserade beteendeinterventioner som finns inom detta område.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Genom demonstrationer, egen träning och handledning skall den studerande öka sin kunskap om hur interventioner implementeras och hur denna implementering kan utvärderas. Kursen avhandlar implementering av evidensbaserad praktik inom området på såväl individuell nivå, som grupp och organisation. Speciell vikt tillmäts yrkesutövarens egen förmåga att fungera i handledande yrkessammanhang som skola, habilitering och i arbetet med familjer och individens sociala kontext. Teman som genomsyrar kursen är social validitet, etiska överväganden och kunskapsöverföring.

 • Kursupplägg

  Kursen ges HT 2020 i terminsdelarna C+D.

  Kursanvisningar: Tillämpad beteendeanalys VI, 7,5 hp, HT 2020.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Samtliga
  seminarier, gruppövningar och vissa föreläsningar är obligatoriska. Dessa anges tydligt i schema och kursanvisningar. Vid frånvarande från ett obligatoriskt undervisningstillfälle kompenseras genom en skriven kompletteringsuppgift som ges av examinator. Maximalt två frånvarotillfällen kan kompenseras med kompletteringsuppgifter. Vid ytterligare frånvaro tas denna igen vid nästkommande kurstillfälle.

  Förväntade studieresultat

  • Kunna arbeta med och demonstrera en bred uppsättning av beteendeinterventioner som har relevans för området autism och utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar.
  • Kunna redogöra för och i eget arbete visa på implementerad evidensbaserad praktik.
  • Kunna utvärdera hur väl man följer vedertagna metoder i egen verksamhet och föreslå åtgärder för att öka följsamhet när denna brister.
  • Redogöra för och diskutera återkopplingsprocedurer i arbetet med personal.
  • Bedöma organisatoriska förutsättningar för utveckling av väl fungerande strategier inom egen praktik.

  Examination

  Examination sker löpande under kursen gång i form av individuella skriftliga och muntliga prov vid seminarier, samt demonstration av färdigheter i samband med övningar och handledning.

  Vid betygssättning tillämpas den sjugradiga betygsskalan (A-F)och betyg på kursen blir det som ges på en individuell skriftlig uppgift vid kursens slut.

  För slutbetyg på krävs godkänt på samtliga obligatoriska delar.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: PhD och leg. psykolog Lars Klintwall Högberg, lars.klintwall@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas då (under Kursupplägg ovan), så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

  Ingår som obligatorisk kurs i Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd, 120 hp.

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator.

  Studentexpedition
  expeditionen@psychology.su.se

  Besökstider och fler kontaktuppgifter

  Studievägledning
  study-master@psychology.su.se

  Besökstider och fler kontaktuppgifter