Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykoterapi under handledning

Kursen har utgått och ersatts av PSTP36.

Kursen behandlar den praktiska tillämpningen av psykoterapi.

Studenterna skall under termin 1-6 bedriva psykoterapi med patienter med olika diagnoser eller varierande psykologisk problematik.

Kursen ger fördjupade kunskaper och färdigheter i självständigt och flexibelt utövande av psykoterapi.

Professionskursen och Psykoterapeutiska teorier och metoder lägger grunden för fortsatt fördjupning och tillämpning i den handledda psykoterapin.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ersätts successivt av den nya kursplanen PSTP36.

  Termin 5

  (Kursplan PSTP35 - Uppdaterad inför HT 2020!)

  KBT - Kursanvisningar: Psykoterapi under handledning T5, 5 hp, HT 2020.

  PDT - Kursanvisningar: Psykoterapi under handledning T5, 5 hp, HT 2020.

  Kursen ges HT 2020 för sista gången på termin 5.

  Termin 6

  (Kursplan PSTP35)

  KBT - Kursanvisningar: Psykoterapi under handledning T6, 5 hp, VT 2021.

  PDT - Kursanvisningar: Psykoterapi under handledning T6, 5 hp, VT 2020.

  Kursen ges VT 2021 för sista gången på termin 6.

  Undervisning

  Undervisningen består av introducerande seminarium, psykoterapihandledning och examinerande seminarier, samtliga tillfällen är obligatoriska.

  Handledningen sker i grupp om maximalt fyra studerande med en legitimerad psykoterapeut med utbildning i psykoterapihandledning. För specialistinriktning för psykologer skall handledaren dessutom vara psykolog.

  Antal handledningstimmar à 45 minuter är 200.

  För att de studerande ska få erfarenhet av olika handledare och psykoterapeutiska tillämpningsområden är handledningen uppdelad i två olika block med olika handledare.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • Visa förmåga att på ett fördjupat sätt integrera teoretisk kunskap och klinisk tillämpning.
  • Visa sådana fördjupade färdigheter som krävs för att självständigt genomföra diagnostiska bedömningar samt upprätta, genomföra och kritiskt utvärdera psykoterapier.
  • Visa förmåga att med berörda parter muntligt och skriftligt redogöra för åtgärder och behandlingsresultat samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa.
  • Visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk förmåga.
  • Visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna.
  • Visa fördjupad förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående.
  • Visa fördjupad förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
  • Ha fördjupad psykoterapeutisk färdighet utifrån den egna metodens förutsättningar.

  Examination

  Kursen examineras i slutet av varje termin och varje sådant examinationsmoment görs med handledarens bedömning som grund för examinator.

  Den sista terminen examineras kursen även av examinator genom framläggande av skriftlig behandlingsrapport eller psykoterapisammanfattning av eget arbete i mindre grupper.

  All handledning är obligatorisk.

  Läs mer i kursanvisningar för varje termin och inriktning!

  Examinator

  Kursanvarig lärare KBT

  Aina Lindgren, aina.lindgren@psychology.su.se

  Kursanvarig lärare PDT

  Gunnar Berggren, gunnar.berggren@psychology.su.se

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykoterapeutprogrammet och Specialistutbildningen för psykologer
  Studievägledare för Psykologprogrammet
  Studierektor - Psykoterapeutprogrammet och Specialistutbildningen för psykologer