Psykoterapeutprogrammet i socialt arbete, 90 hp

Om programmet

Institutionen för socialt arbete erbjuder från och med hösten 2019 en legitimationsgrundande psykoterapiutbildning. Den vänder sig till dig som har en grundläggande akademisk utbildning för människovårdande yrke samt grundläggande psykoterapiutbildning om 60 hp och som därefter har arbetat i minst två år med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning. Psykoterapeutprogrammet vänder sig särskilt till dig som har erfarenhet av professionellt socialt arbete och utgår från det sociala arbetets perspektiv som erfarenhetsgrund för att bedriva psykoterapeutiskt arbete. Programmet syftar till att ge en legitimationsgrundande individualpsykoterapeutisk utbildning på psykodynamisk grund med relationell och integrativ psykosocial inriktning. Utifrån psykodynamisk relationell teori och metod infogas successivt kognitiva och systemiska perspektiv samt social analys i en behandlingsteoretisk ram.

Efter godkänd utbildning finns möjligheten att söka legitimation som psykoterapeut hos socialstyrelsen.

ANSÖKAN

Ansökan till program görs på www.antagning.se och betyg och intyg laddas upp enligt anvisningarna. Ansökan skall kompletteras med tre dokument som skickas med post direkt till Institutionen för socialt arbete. 1. En särskild meritsammanställningsblankett, som du finner på institutionens hemsida. I meritsammanställningen skriver du vilka dokument du bifogat i din elektroniska ansökan på antagning.se 2. Ett personligt brev. 3. Arbetsgivarintyg, efter den mall som finns angiven i meritsammanställningen.

Se www.socarb.su.se/psykoterapeut för meritsammanställningsblankett, postadress för dokument som ska skickas in samt ytterligare information om att ansöka till programmet.

De som är mest meriterade kallas till personlig intervju efter ansökningstidens slut. Besked om antagning kommer under juni månad.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen