Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykoterapeutprogrammet i socialt arbete

Psykoterapeutprogrammet i socialt arbete ger dig en legitimationsgrundande individualpsykoterapeutisk utbildning på psykodynamisk grund. Inriktningen är relationell och integrativ på psykosocial grund. Det innebär att psykodynamiska, kognitiva, systemiska teorier och sociala analyser infogas i en behandlingsteoretisk ram.

Utbildningen vänder sig till dig som har en grundläggande akademisk utbildning för människovårdande yrke samt grundläggande psykoterapiutbildning om 60 hp och som därefter har arbetat i minst två år med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning. 

Psykoterapeutprogrammet vänder sig särskilt till dig som har erfarenhet av professionellt socialt arbete och utgår från det sociala arbetets perspektiv som erfarenhetsgrund för att bedriva psykoterapeutiskt arbete. 

Programmet syftar till att ge en legitimationsgrundande individualpsykoterapeutisk utbildning på psykodynamisk grund med relationell och integrativ psykosocial inriktning. 

Utifrån psykodynamisk relationell teori och metod infogas successivt kognitiva och systemiska perspektiv samt social analys i en behandlingsteoretisk ram. 

Ett omfattande vetenskapligt och vetenskapsteoretiskt integrativt perspektiv löper genom hela utbildningen som avslutas med ett självständigt examensarbete.

Efter godkänd utbildning finns möjligheten att söka legitimation som psykoterapeut hos socialstyrelsen. 

 • Programöversikt

  Detta psykoterapeutprogram vänder sig särskilt till dig som har en socionomexamen som grundprofession och utgår ifrån det sociala arbetet som erfarenhetsgrund för att bedriva psykoterapeutiskt arbete. Tre perspektiv följs genomgående i programmets fem kurser.

  1) Ett psykoterapeutiskt synsätt med grund i psykodynamisk terapi som går i dialog med och förhåller sig integrativt till kognitivt beteendeterapeutiska och familjeterapeutiska synsätt,

  2) en integration av psykologiska, socialpsykologiska och sociala perspektiv, 

  3) en integration av kunskaper inom evidensbaserat socialt arbete i dialog med forskningsbaserade studier inom psykoterapi, psykoterapiforskning samt utvärdering av egen psykoterapeutisk verksamhet

  År 1

  Utbildningen inleds med kursen Psykoterapeutisk teori och metod: grunder, vetenskapsteori och integration.

  Delkurser: 
  Vetenskapsteori- översiktskurs 3 hp
  Etik och juridik 2 hp
  Teori och metod i psykodynamisk psykoterapi 10 hp
  Vetenskapsteori - psykoterapeuten som klinisk forskare 2 hp
  Människan i utveckling - psykisk hälsa och ohälsa 7 hp

  År 2

  Andra året ges kursen Psykoterapeutisk teori och metod, fördjupning, vetenskapsteori och integration.

  Delkurser:
  Fördjupningskurs i psykodynamisk metod 5 hp
  Systematisk diagnos B - psykodynamisk diagnostik 3 hp
  Psykodynamisk och relationell terapi i sina kontexter 8 hp
  Systematisk diagnostik A - psykiatrisk diagnostik 2 hp
  Affektfokuserad psykodynamisk terapi 6 hp
   

  År 3

  Under det avslutande året ges kursen Psykosociala och samhälleliga dimensioners betydelse i psykoterapi samt kursen Forskningsmetodik och vetenskapsteori som är ett Integrerande examensarbete i psykoterapi.

  Delkurser:
  Psykosociala och samhälleliga dimensioners betydelse i psykoterapi samt forskningsmetodik och vetenskapsteori 9 hp
  Integrerande examensarbete i psykoterapi 15 hp 

  Psykoterapi under handledning 18 hp
   

  Självständigt arbete

  Examensarbetet år tre är det självständiga arbetet i utbildningen som omfattar 15 hp. 

 • Så ansöker du

  Du ansöker via antagning.se, men ansökan ska kompletteras med en särskild meritsammanställning som du skickar med post direkt till institutionen för socialt arbete.

  I meritsammanställningen skriver du vilka dokument du skickat in elektroniskt till antagning.se, men du behöver inte skicka in bilagorna igen. Vi ser vad du skickat in, men vill ha en uppställning av dina meriter som vi sedan kontrollerar mot antagning.se.

  Utöver din Meritsammanställning vill vi att du kompletterar med ytterligare två dokument som du skickar direkt till oss:

  Personligt brev samt ett Arbetsgivarintyg efter den mall som finns angiven i   Formulär meritsammanställning psykoterapiprogrammet (285 Kb) (pdf) (285 Kb) 

  Skicka till: 
  Institutionen för socialt arbete
  Att Jenny Sjöström Svebeck
  Stockholms universitet
  106 91 Stockholm

  Urvalsprocess

  Kompletterande urvalskriterier

  Urval bland behöriga sökande görs med hjälp av meritvärdering d.v.s. en sammanvägd bedömning av:

  • Relevant yrkeserfarenhet
  • Pågående yrkesarbete
  • Möjlighet till patienttillgång avseende både individualpsykoterapi och par/familjepsykoterapi
  • Relevant utbildning utöver socionomexamen såsom teoretiska kurser inom vård och behandlingsområde på universitets och högskolenivå.
  • Relevant handledning i psykosocialt arbete
  • Egen psykoterapi

  De som är mest meriterade kallas till personlig intervju efter ansökningstidens slut. Besked om antagning kommer under juni månad

  Obligatorisk dokumentation

  Formulär meritsammanställning psykoterapiprogrammet (285 Kb)

 • Kontakt

  Studierektor
  Katarina Piuva
  E-post: katarina.piuva@socarb.su.se
  Telefon: 08 6747381
  Rum: 754

  Programansvariga: Jenny Sjöström och Ulrik Hansson Molin
  E-post: jenny.sjostrom@socarb.su.se och ulrik.hanssonmolin@socarb.su.se