Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Religionshistorisk teori och metod I

"Religionshistorisk teori och metod I" ingår i den första terminen på Magister-/Masterprogram i religionshistoria.

Kursen är inriktad på studium av vetenskaplig litteratur med tonvikt på metodiska och teoretiska problem omsatta i aktuell empirisk forskning. Även vetenskapshistoriska problemställningar behandlas under kursen.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en delkurs, Religionshistorisk teori och metod I, på 7,5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier kring obligatorisk kurslitteratur.

  Examination

  Kursen examineras dels genom skriftliga inlämningsuppgifter knutna till seminarieundervisningen, dels genom en hemskrivning främst gällande den del av den obligatoriska kurslitteraturen som inte behandlats vid seminarierna.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Observera att våra scheman är under konstruktion fram till en månad före kursstart och att mindre ändringar kan göras även efter det.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt