Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv I

Kursen syftar till att ge ökad bredd och fördjupning inom religionsområden utanför det specialområde som bestäms på grundval av det ämne som valts för examensarbetet.

Kursen vänder sig också till studerande som inte följer magister-/masterprogrammet i religionshistoria och erbjuder då fördjupning inom valda religionsområden.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en delkurs, Historiska-filologiska perspektiv I, på 7,5 hp.

  Undervisning

  Kursen är en läskurs, där litteraturen väljs i samråd med examinator. Undervisningen sker i seminarieform där den valda litteraturen diskuteras med utgångspunkt i studentens skriftliga redovisning.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig redovisning av kursstoffet samt genom muntliga redogörelser; den muntliga examinationen har sin utgångspunkt i den skriftliga redovisningen.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt