Go to this page on our english site

Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv I

  • 7,5 hp

Kursen syftar till att ge ökad bredd och fördjupning inom religionsområden utanför det specialområde som bestäms på grundval av det ämne som valts för examensarbetet.

Kursen vänder sig också till studerande som inte följer magister-/masterprogrammet i religionshistoria och erbjuder då fördjupning inom valda religionsområden.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen