Inhemska religioner i norr, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en översikt och fördjupade kunskaper i ämnesområdet inhemska religioner i norr, det vill säga fornnordisk, finsk, samisk och baltisk religion. Kursen omfattar religionshistoriska aspekter om myt, kult och tro i dessa religionsområden, samt ämnesområdets forsknings- och idéhistoria. I kursen diskuteras och problematiseras relevanta källmaterial, som t.ex. norrön, finsk, samisk och baltisk litteratur, arkeologiska källor, folklore och sakrala ortnamn i det aktuella studieområdet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen