Kulturhistorisk översikt med inriktning mot inhemska religioner i norr, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en översikt över fornnordisk, finsk, samisk och baltisk kultur, det vill säga den kulturhistoriska kontext som omger inhemska religioner i dessa områden. Kursen omfattar studier i dessa kulturers sociala och politiska förhållanden, ekonomi och näringsliv, geografi och ekologi osv. I kursen diskuteras hur dessa kulturhistoriska aspekter interagerar med de inhemska religionerna. Dessutom diskuteras och problematiseras relevanta kulturhistoriska källor, t.ex. skriftliga och arkeologiska, liksom ortnamn och ikonografi i de aktuella kulturområdena.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen