Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Metod och teori med inriktning mot inhemska religioner i norr

  • 7,5 hp

Kursen behandlar centrala metodiska och teoretiska frågeställningar i det tvärvetenskapliga studiet av inhemska religioner i norr, dvs. fornnordisk, finsk, samisk och baltisk religion.

Den fokuserar särskilt på arkeologiska, filologiska, religionshistoriska och folkloristiska problemställningar omsatta i aktuell empirisk forskning. Även centrala forskningshistoriska frågeställningar behandlas under kursen.