Metod och teori med inriktning mot inhemska religioner i norr, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar centrala metodiska och teoretiska frågeställningar i det tvärvetenskapliga studiet av inhemska religioner i norr, dvs. fornnordisk, finsk, samisk och baltisk religion. Den fokuserar särskilt på arkeologiska, filologiska, religionshistoriska och folkloristiska problemställningar omsatta i aktuell empirisk forskning. Även centrala forskningshistoriska frågeställningar behandlas under kursen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen