Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Text- och språkstudier I med inriktning mot inhemska religioner i norr

  • 7,5 hp

I kursen studeras källtexter från de inhemska religionerna i norr. Kursen omfattar även översiktliga språkstudier i fornisländska, samiska, finska och baltiska språk.

I kursen diskuteras metoder som är relevanta inom den filologiska vetenskapen och folkloristiken, till exempel textkritik, hermeneutik och texttolkning. I kursen förekommer forskningsförberedande övningar.