Text- och språkstudier I med inriktning mot inhemska religioner i norr, 7,5 hp

Om kursen

I kursen studeras källtexter från de inhemska religionerna i norr. Kursen omfattar även översiktliga språkstudier i fornisländska, samiska, finska och baltiska språk. I kursen diskuteras metoder som är relevanta inom den filologiska vetenskapen och folkloristiken, till exempel textkritik, hermeneutik och texttolkning. I kursen förekommer forskningsförberedande övningar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen