Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samisk, finsk och baltisk religion I

  • 7,5 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper i samisk, finsk och baltisk inhemsk religion.

Den behandlar centrala element i dessa religiösa traditioner, framför allt kosmologi, myter, religiösa föreställningar och ritualer. Dessa traditioner studeras ur ett komparativt perspektiv.

I kursen behandlas och problematiseras relevanta källmaterial i det aktuella studieområdet, framför allt historiska källtexter och folkloristiskt material. Kursen ger inblick också i ”traditionsbruket”, dvs. hur äldre religiösa traditioner används inom dagens nyandlighet och nyhedendom.