Samisk, finsk och baltisk religion I, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper i samisk, finsk och baltisk inhemsk religion. Den behandlar centrala element i dessa religiösa traditioner, framför allt kosmologi, myter, religiösa föreställningar och ritualer. Dessa traditioner studeras ur ett komparativt perspektiv. I kursen behandlas och problematiseras relevanta källmaterial i det aktuella studieområdet, framför allt historiska källtexter och folkloristiskt material. Kursen ger inblick också i ”traditionsbruket”, dvs. hur äldre religiösa traditioner används inom dagens nyandlighet och nyhedendom.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen